Doanh nghiệp cần biết: Sự khác biệt giữa Thông tư số 30/2008/TT-BTC và Thông tư số 32/2007/TTBTC

Chia sẻ: thuhuong228

Ngày 16/4/2008, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 30/2008/TT-BTC (hiệu lực thi hành ngày 10/5/2008) sửa đổi, bổ sung Thông tư số 32/2007/TTBTC ngày 09/4/2007 hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng. Những nội dung sửa đổi, bổ sung chủ yếu như sau...

Nội dung Text: Doanh nghiệp cần biết: Sự khác biệt giữa Thông tư số 30/2008/TT-BTC và Thông tư số 32/2007/TTBTC

DOANH NGHIỆP CẦN BIẾT
Ngày 16/4/2008, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 30/2008/TT-BTC
(hiệu lực thi hành ngày 10/5/2008) sửa đổi, bổ sung Thông tư số 32/2007/TT-
BTC ngày 09/4/2007 hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng.
Những nội dung sửa đổi, bổ sung chủ yếu như sau:
1. Giải thích rõ Khu phi thuế quan:
Theo Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007 thì chỉ đề cập đến Khu
phi thuế quan nhưng không giải thích cụ thể.
Nay theo Thông tư số 30/2008/TT-BTC ngày 16/4/208 quy định Khu phi
thuế quan bao gồm: khu chế xuất, doanh nghiệp chế xuất, kho bảo thuế, khu
bảo thuế, kho ngoại quan, khu kinh tế thương mại đặc biệt, khu thương mại –
công nghiệp và các khu vực kinh tế khác được thành lập theo Quyết định của
Thủ tướng Chính phủ. Quan hệ mua bán, trao đổi hàng hóa giữa các khu vực này
với bên ngoài là quan hệ xuất khẩu, nhập khẩu.
2. Dịch vụ cung cấp cho doanh nghiệp chế xuất sử dụng cho tiêu dùng
cá nhân:
Theo Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007 thì dịch vụ cung cấp
cho doanh nghiệp chế xuất sử dụng cho tiêu dùng cá nhân như: dịch vụ vận
chuyển đưa đón công nhân, cung cấp suất ăn ... không được áp dụng thuế suất
thuế GTGT 0%.
Nay theo Thông tư số 30/2008/ ngày 16/4/2008 quy định thì dịch vụ cung
cấp cho doanh nghiệp chế xuất như: dịch vụ vận chuyển đưa đón công nhân,
cung cấp suất ăn ... được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0%.
3. Thủ tục hải quan đối với hàng hóa dịch vụ cung cấp cho doanh
nghiệp chế xuất:
Theo Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007 cơ sở kinh doanh bán
hàng hóa như văn phòng phẩm, lương thực, thực phẩm, hàng công nghệ phẩm
cho doanh nghiệp chế xuất thì phải có tờ khai hải quan về hàng xuất khẩu mới
được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0%.
Nay theo Thông tư số 30/2008/TT-BTC ngày 16/4/2008 quy định cơ sở kinh
doanh cung cấp điện, nước, văn phòng phẩm, hàng hóa phục vụ sinh hoạt hàng
ngày của doanh nghiệp chế xuất thì không phải làm thủ tục hải quan. Riêng đối
với văn phòng phẩm, hàng hóa phục vụ sinh hoạt hàng ngày của doanh nghiệp
chế xuất thì cơ sở cung cấp chỉ cần đăng ký với các Ban quản lý Khu chế xuất,
Khu công nghiệp, Khu công nghệ cao, Khu kinh tế, Khu thương mại thì được áp
dụng thuế suất thuế GTGT 0%.
4. Đối với hàng hóa dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng
mẫu phục vụ cho sản xuất, kinh doanh:
Theo Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 09/74/2007 thì phải lập hóa đơn
GTGT trên hóa đơn ghi đầy đủ các chỉ tiêu và tính thuế GTGT như hóa đơn xuất
bán hàng hóa cho khách hàng.
Nay theo Thông tư số 30/2008/TT-BTC ngày 16/4/2008 quy định chỉ lập
hóa đơn, trên hóa đơn ghi tên và số lượng hàng hóa, ghi rõ là hàng khuyến mại,
quảng cáo, hàng mẫu không thu tiền không phải tính thuế GTGT nên dòng thuế
GTGT không ghi, gạch chéo.
5. Đối với hàng hóa dịch vụ tiêu dùng nội bộ:
Theo hướng dẫn tại Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007 hàng
hóa, dịch vụ tiêu dùng nội bộ phục vụ cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch
vụ chịu thuế GTGT thì lập hóa đơn nhưng không ghi thuế GTGT (dòng thuế
không ghi gạch chéo).
Nay theo hướng dẫn tại Thông tư số 30/2008/TT-BTC ngày 16/4/2008 quy
định đối với hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng nội bộ không phân biệt có phục vụ sản
xuất kinh doanh hàng hóa dịch vụ chịu thuế GTGT hay không chịu thuế GTGT
đều phải lập hóa đơn GTGT (hoặc hóa đơn bán hàng), trên hóa đơn ghi đầy đủ
các chỉ tiêu và tính thuế GTGT như hóa đơn xuất bán hàng hóa, dịch vụ cho
khách hàng.
6. Đối với cơ sở kinh doanh nhận tiền tài trợ của các cơ sở kinh
doanh khác:
Theo Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007 khi nhận tiền tài trợ
nếu khoản tài trợ này để thực hiện các dịch vụ phục vụ cho bán sản phẩm của
bên tài trợ thì lập hóa đơn GTGT tính thuế GTGT theo quy định. Trường hợp
khoản tài trợ này không liên quan đến việc bán sản phẩm của bên tài trợ thì
không tính thuế GTGT, chỉ lập chứng từ thu tiền.
Hiện nay theo Thông tư số 30/2008/TT-BTC ngày 16/4/2008 quy định khi
nhận tiền cơ sở kinh doanh lập chứng từ thu (không phân biệt nhận tiền tài trợ
có liên quan hay không liên quan đến việc bán sản phẩm) và xác định là khoản
thu nhập khác để kê khai và nộp thuế TNDN theo quy định.
7. Khấu trừ thuế GTGT đầu vào của hàng hoá, dịch vụ hình thành tài
sản cố định dùng vào mục đích phúc lợi:
Theo Thông tư 32/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007 thì thuế GTGT đầu vào của
hàng hoá, dịch vụ hình thành tài sản cố định dùng vào mục đích phúc lợi của cơ
sở kinh doanh không được khấu trừ mà tính vào nguyên giá của tài sản cố định.
Nay theo Thông tư số 30/2008/TT-BTC ngày 16/4/2008 quy định thuế
GTGT đầu vào của hàng hoá, dịch vụ hình thành tài sản cố định của doanh
nghiệp như nhà ăn ca, nhà nghỉ giữa ca, nhà ở miễn phí, phòng thay quần áo, nhà
để xe, nhà vệ sinh, bể nước phục vụ cho người lao động làm việc trong khu vực
sản xuất, kinh doanh và nhà ở, trạm y tế cho người lao động làm việc trong các
khu công nghiệp được khấu trừ toàn bộ.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản