Doanh nghiệp cần biết: Sự khác biệt giữa Thông tư số 30/2008/TT-BTC và Thông tư số 32/2007/TTBTC

Chia sẻ: thuhuong228

Ngày 16/4/2008, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 30/2008/TT-BTC (hiệu lực thi hành ngày 10/5/2008) sửa đổi, bổ sung Thông tư số 32/2007/TTBTC ngày 09/4/2007 hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng. Những nội dung sửa đổi, bổ sung chủ yếu như sau...

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản