Doanh nghiệp và đòn bẩy kinh doanh, đòn bẩy tài chính

Chia sẻ: sting1209

Tham khảo tài liệu 'doanh nghiệp và đòn bẩy kinh doanh, đòn bẩy tài chính', tài chính - ngân hàng, tài chính doanh nghiệp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Nội dung Text: Doanh nghiệp và đòn bẩy kinh doanh, đòn bẩy tài chính

Doanh nghiệp và đòn bẩy kinh

doanh, đòn bẩy tài chính
Trong lĩnh vực tài chính, thuật ngữ “ đòn bẩy” được sử dụng thường

xuyên. Cả nhà đầu tư lẫn doanh nghiệp đều sử dụng đòn bẩy nợ để tạo ra tỷ

suất sinh lợi trên tài sản hoạt động lớn hơn. Tuy nhiên, sử dụng đòn bẩy tài

chính không hề là một sự đảm bảo chắc chắn thành công và khả năng xuất

hiện các khoản lỗ cũng tăng lên nếu nhà đầu tư hay doanh nghiệp ở vào một

vị thế có tỷ lệ đòn bẩy nợ cao. Doanh nghiệp thường hay sử dụng 2 loại đòn

bẩy: đòn bẩy hoạt động và đòn bẩy tài chính.


Đòn bẩy hoạt động liên quan đến kết quả của các cách kết hợp khác

nhau giữa chi phí cố định và chi phí biến đổi. Nói rõ ràng hơn thì, tỷ số giữa

chi phí cố định và chi phí biến đổi mà công ty sử dụng đã quyết định đòn

cân nợ hoạt động bao nhiêu. Một công ty có tỷ số chi phí cố định so với chi

phí biến đổi lớn hơn thì được cho là sử dụng đòn bẩy hoạt động nhiều hơn.


Và ngược lại nếu chi phí biến đổi của một công ty lớn hơn chi phí cố

định thì công ty được cho là có đòn bẩy hoạt động hơn. Đặc điểm ngành mà

công ty đang hoạt động cũng là một nhân tố ảnh hưởng đến việc công ty

quyết định nên sử dụng bao nhiêu đòn bẩy nợ.
Một công ty với doanh số ít mà có lợi nhuận biên tế cao được xem là

có sử dụng đòn bẩy hoạt động cao. Mặt khác, một công ty có doanh số lớn

với mức lợi nhuân biên tế thấp được xem là sử dụng đòn bẩy thấp.


Đòn bẩy tài chính xuất hiện khi công ty quyết định tài trợ cho phần

lớn tài sản của mình bằng nợ vay. Các công ty chỉ làm điều này khi nhu cầu

vốn cho đầu tư của doanh nghiệp khá cao mà vốn chủ sở hữu không đủ để

tài trợ. Khoản nợ vay của công ty sẽ trở thành khoản nợ phải trả, lãi vay

được tính dựa trên số nợ gốc này.
Một doanh nghiệp chỉ sử dụng nợ khi nó có thể tin chắc rằng tỷ suất

sinh lợi trên tài sản cao hơn lãi suất vay nợ.


Một công ty đồng thời có tỷ lệ đòn bẩy hoạt động và đòn bẩy tài chính

cao thì sẽ rất rủi ro trong đầu tư khá lớn. Một tỷ lệ đòn bẩy hoạt động cao có

nghĩa là doanh nghiệp đang tạo ra ít doanh thu nhưng có lợi nhuân biên tế

trên mỗi đơn vị sản phẩm cao.


Điều này tiềm ẩn rủi ro cho việc dự báo chính xác doanh thu trong

tương lai. Chỉ cần một sự sai lệch nhỏ trong dự báo doanh thu so với thực tế

diễn ra thì nó đã có thể tạo ra một khoảng cách sai lệch đáng kể giữa dòng

tiền thực tế và dòng tiền theo dự toán.
Điều này rất quan trọng, nó có thể sẽ ảnh hưởng lớn đến khả năng

hoạt động của công ty trong tương lai. Rủi ro doanh nghiệp gặp phải sẽ tăng

lên cực đại khi tỷ lệ đòn bẩy hoạt động cao kết hợp thêm với tỷ lệ đòn bẩy

tài chính cao trong khi tỷ suất sinh lợi trên tài sản không cao hơn mức lãi

suất vay nợ. Từ đó có thể làm giảm tỷ suất sinh lợi trên vốn chủ sở hữu

(ROE) và lợi nhuận của doanh nghiệp.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản