Doanh nhân lịch sử: Bùi Bằng Đoàn

Chia sẻ: abcdef_37

Từ Thượng thư Bộ Hình Nam Triều đến Trưởng ban Thường trực Quốc hội Việt Nam Cụ Bùi Bằng Đoàn (1889- 1955) là một ông quan nổi tiếng thanh liêm, chính trực và yêu thương dân chúng trong triều đình Huế. Cách mạng Tháng Tám thành công, trong thế nên “xuất” hay nên “xử” của một nhà Nho, Cụ đã nhận lời mời của Hồ Chủ Tịch ra nhậm chức Trưởng ban Thanh tra đặc biệt Chính phủ. Tổng tuyển cử 6.1.1946, Cụ trúng cử ĐBQH và sau đó được bầu làm Trưởng ban Thường trực QH. Kháng chiến toàn...

Nội dung Text: Doanh nhân lịch sử: Bùi Bằng Đoàn

Bùi Bằng Đoàn (Kỷ Sửu 1889 - Ất mùi 1955)

Từ Thượng thư Bộ Hình Nam Triều đến Trưởng ban Thường trực Quốc hội Việt

Nam


Cụ Bùi Bằng Đoàn (1889- 1955) là một ông quan nổi tiếng thanh liêm, chính trực và

yêu thương dân chúng trong triều đình Huế. Cách mạng Tháng Tám thành công,

trong thế nên “xuất” hay nên “xử” của một nhà Nho, Cụ đã nhận lời mời của Hồ Chủ

Tịch ra nhậm chức Trưởng ban Thanh tra đặc biệt Chính phủ. Tổng tuyển cử

6.1.1946, Cụ trúng cử ĐBQH và sau đó được bầu làm Trưởng ban Thường trực QH.

Kháng chiến toàn quốc bùng nổ, Cụ đã lên Việåt Bắc, sát cánh cùng Hồ Chủ Tịch

trong những thời điểm khó khăn nhất...Cuộc đời của Cụ Bùi Bằng Đoàn là một tấm

gương tận tụy, vì nước vì dân...


Ông quan thanh liêm


Cụ Bùi Bằng Đoàn sinh ngày

17.8.1889 (Kỷ Sửu) trong một gia

đình nho học tại làng Liên Bạt,

huyện Ứng Hòa, tỉnh Hà Tây. Cụ

từng đỗ Cử nhân dưới triều vua

Thành Thái, gặp thời Tây học bắt

đầu thịnh hành, Cụ phải khai thêm 3
Chủ tịch Hồ Chí Minh, cụ Bùi Bằng Đoàn (bên tuổi cho đủ để vào học truờng Hậu

phải) bổ. Đến năm 1933, cụ đã giữ chức

Nam triều Tư pháp Bộ Thượng thư,
và Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở Chiến khu
nổi tiếng là ông quan đức độ, thanh
Việt Bắc năm 1947
liêm, chính trực, chăm dân. Trên

công đường ở những nơi cụ làm

quan, đều có treo một bảng thông

báo “không nhận quà biếu”.

Với người nhà, cụ rất nghiêm khắc, cấm tiệt việc nhận quà, nếu lỡ nhận rồi thì phải

mang đi trả lại. Khi làm tri phủ Xuân Trường (Nam Định) cụ đã đề xuất và thực hiện

việc đắp đê Bạch Long ngăn nước mặn, tạo lập được một vùng lúa, dâu rộng lớn. Ghi

công đức cụ, dân địa phương đã làm lễ tế sống vị “phụ mẫu chi dân” trẻ tuổi ngay

nơi nhậm chức. Năm 1925, trước việc báo chí lên án cảnh phu đồn điền ở miền Nam

bị bóc lột dã man, Chính phủ Nam Triều đã cử Bùi Bằng Đoàn vào Nam bộ thanh tra

các đồn điền cao su của Pháp. Cụ đã tiến hành thanh tra thấu đáo, viết một bản báo

cáo dày đến 100 trang bằng tiếng Pháp nêu bật lên những điều vô lý trong chính sách

đối với phu đồn điền. Những kiến nghị xác đáng của bản báo cáo đã được nhà đương

cục chấp nhận, giảm thiếu những chế độ hà khắc đối với công nhân đồn điền cao su

thời đó.


Cụ Bùi Bằng Đoàn là một người đặc biệt thông minh, theo Nho học nhưng rất giỏi

toán, nhất là môn đại số. Còn đối với Pháp văn, cụ là người tinh thông. Chính vì thế,
năm 1925, mặc dù đang làm tri phủ Nghĩa Hưng nhưng vẫn được mời lên Hà Nội

làm thông ngôn cho phiên tòa đại hình xử vụ án cụ Phan Bội Châu. Với tính cách

cương trực, bênh vực lẽ phải, Bùi Bằng Đoàn đã thông dịch rõ ràng, trung thực

những lời nói, lý lẽ đanh thép của cụ Phan Bội Châu để rồi sau đó tòa án đã không

khép được cụ Phan vào án chung thân mà giảm xuống hình thức “an trí ở Huế”.

Tháng 3.1945, Nhật đảo chính Pháp, Vua Bảo Đại xuống chiếu thành lập Chính phủ,

Thượng thư Bộ Hình Bùi Bằng Đoàn đã từ chối tham gia Chính phủ bù nhìn, cáo

quan về quê. Tuy nhiên, Chính phủ Nam Triều đã mời cụ ở lại bằng được và giao giữ

chức Chánh nhất Tòa Thượng thẩm Hà Nội. Ở thời điểm “đêm trước” của cách

mạng, tổ chức Việt Minh đã tiếp xúc và mời cụ làm Hội trưởng Hội bảo vệ tù chính

trị. Và cụ đã đến với Việt Minh, đến với cách mạng một cách tự nhiên, như phẩm

chất vốn có trong con người chính trực của cụ.


Một lòng theo cách mạng


Ông Bùi Nghĩa, con trai cụ Bùi Bằng Đoàn kể lại: Không biết cụ đã tham gia Việt

Minh từ bao giờ nhưng kế hoạch tổ chức mít tinh ngày 17.8 như thế nào, Việt Minh

sẽ nhân dịp đó tổ chức diễn thuyết ra sao cụ đều biết cả. Ngày 2.9.1945, cụ được mời

tham gia dự lễ Tuyên ngôn Độc lập tại Ba Đình. Tại buổi lễ đó, cụ Bùi Bằng Đoàn đã

gặp Hồ Chủ Tịch và cụ Hồ đã có nhã ý mới cụ Bùi tham gia chính quyền cách mạng.

Việc này, cụ đã kể lại cho con cháu trong nhà ngay sau đó. Tuy nhiên, khi cách mạng

thành công, theo lẽ thường, cụ đã “treo ấn, từ quan” về an trí ở quê nhà Liên Bạt, Hà

Tây. Sống trong cảnh điền viên chẳng được bao lâu, ngày 17.11.1945, cụ nhận được
thư của Hồ Chủ Tịch mời ra gánh vác việc nước. Bức thư viết: “Thưa Ngài/ Tôi tài

đức ít ỏi, mà trách nhiệm nặng nề. Thấy Ngài học vấn cao siêu, kinh nghiệm phong

phú. Vậy nên, tôi muốn mời Ngài làm Cố vấn cho tôi, để giúp thêm ý kiến trong

công việc hưng lợi trừ hại cho nước nhà dân tộc. Cảm ơn và chúc Ngài mạnh

khỏe/Kính thư- Hồ Chí Minh”.


Từ một ông quan thanh liêm, chính trực làm việc dưới triều đình phong kiến, nhận

thức rõ đường lối cách mạng và mến mộ tài đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cụ lại rời

quê, dấn thân vào con đường cách mạng. Tham gia chính quyền mới, cụ đã từng giữ

các chức vụ: Cố vấn Chủ tịch nước, Trưởng ban Thanh tra đặc biệt, Đại biểu Quốc

hội khóa I, Trưởng ban Thường trực Quốc hội từ tháng 11.1946 cho đến khi tạ thế,

tháng 4.1955. Trong thời gian tham gia cách mạng của cụ Bùi Bằng Đoàn, có hai sự

kiện đáng ghi nhớ. Một là, khi kháng chiến toàn quốc bùng nổ, ngày 18.12.1946, cơ

quan Ban Thường trực Quốc hội phải sơ tán đến địa điểm mới và ngôi nhà của cụ tại

thôn Liên Bạt, Ứng Hòa, Hà Tây trở thành trụ sở làm việc của Ban thường trực QH

một thời gian. Hai là, thời gian ở Việt Bắc cụ lâm bệnh nặng, cuối năm 1948 Hồ Chủ

Tịch và Trung ương đã quyết định đưa cụ về xuôi để dưỡng bệnh. Khi về gần đến

nhà thì gặp lính Pháp đang càn quét ở Vân Đình, cụ phải lánh đi. Khi đó, một mình

cụ bà Trần Thị Đức ở nhà, đang cất dấu tài liệu của Quốc hội, của Đảng thì bị giặc

Pháp ập vào và bắn chêtë. Sự hy sinh của cụ bà mãi tới năm 1955, khi về thăm nhà

cụ Bùi mới được biết.
Cụ Bùi Bằng Đoàn làm việc trong một thời gian ngắn tại chiến khu Việt bắc. Tại đây,

mối thâm giao giữa cụ Hồ và cụ Bùi Bằng Đoàn không chỉ là tình cảm cách mạng mà

còn là của những người bạn tri ân. Có lẽ ai cũng biết bài thơ Hồ Chủ Tịch tặng cụ

Bùi Bằng Đoàn:


“Xem sách chim rừng vào cửa đậu/

Phê văn hoa núi ghe nghiêng soi

Tin vui thắng trận dồn chân ngựa

Nhớ cụ thơ xuân tặng một bài”...

Cụ Bùi cũng đã có bài thơ họa:


“Sắt đá một lòng vì chủng tộc

Non sông muôn dặm giữ cơ đồ

Biết Người việc nước không hề rảnh

Vung bút thành thơ đuổi giặc thù”.

Ở núi rừng Việt Bắc kham khổ, gặp bạo bệnh, cụ phải giao việc của Ban Thường trực

Quốc hội lại cho cụ Tôn Đức Thắng và cụ Tôn Quang Phiệt để về xuôi chữa bệnh.

Tuy xa Trung ương, xa Hồ Chủ Tịch nhưng cụ vẫn thường xuyên liên hệ với chiến

khu, vẫn thư từ và gửi góp ý cho Trung ương và Chính phủ về những vấn đề mà cụ

quan tâm. Thỉnh thoảng, Cụ vẫn trả lời phỏng vấn, viết báo để động viên quân, dân

tin tưởng vào thắng lợi của cuộc kháng chiến.
Từ Thượng thư Bộ Hình Nam triều, chuyên lo việc xử án nổi tiếng thanh liêm, chính

trực, cụ Bùi Bằng Đoàn đã vượt qua những định kiến của thời cuộc, của chế độ cũ-

mới để tham gia chính quyền cách mạng, trở thành ĐBQH khóa I, Trưởng ban

Thường trực Quốc hội Việt Nam. Đức thanh liêm và tấm lòng tận trung với nước, tận

hiếu với dân của cụ Bùi Bằng Đoàn thật đáng để chúng ta kính trọng và học tập.


Báo Người đại biểu nhân dân số 255
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản