Đổi giấy phép lái tàu

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
95
lượt xem
3
download

Đổi giấy phép lái tàu

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'đổi giấy phép lái tàu', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đổi giấy phép lái tàu

  1. Đổi giấy phép lái tàu Thông tin Lĩnh vực thống kê:Đường sắt Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Cục Đường sắt Việt Nam Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không có Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Vận tải pháp chế - Cục Đường sắt Việt Nam Cơ quan phối hợp (nếu có): Không có Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Nộp hồ sơ trực tiếp tại Văn phòng Cục Đường sắt Việt Nam hoặc qua hệ thống bưu chính Thời hạn giải quyết:Sau 15 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ đề nghị đổi giấy phép, Cục ĐSVN phải hoàn tất việc cấp lại giấy phép. Đối tượng thực hiện:Cá nhân
  2. TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Tên phí Mức phí Văn bản qui định Lệ phí đổi giấy 100.000 Quyết định số 44/2005/QĐ- 1. phép đồng/lần BGTV... Quyết định số 17/2007/QĐ-BTC... Kết quả của việc thực hiện TTHC:Giấy phép Các bước Tên bước Mô tả bước Tổ chức, cá nhân làm hồ sơ đề nghị đổi Giấy phép lái tàu gửi 1. Cục Đường sắt Việt Nam Cục Đường sắt Việt Nam xét duyệt hồ sơ đề nghị đổi Giấy phép 2. lái tàu 3. Cục Đường sắt Việt Nam cấp Giấy phép lái tàu.
  3. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Đơn đề nghị (đổi) cấp lại giấy phép lái tàu 2. Giấy chứng nhận sức khoẻ của cơ quan y tế có thẩm quyền theo quy định Bản sao giấy phép lái tàu có xác nhận của Thủ trưởng đơn vị trực tiếp quản 3. lý 4. 03 ảnh màu cỡ 3x4 cm Số bộ hồ sơ: 01 bộ hồ sơ Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Đơn đề nghị đổi, cấp lại Giấy phép lái Quyết định số 44/2005/QĐ- 1. tàu. BGTV... Yêu cầu
  4. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định Chỉ đổi giấy phép cho những người đang đảm Quyết định số 1. nhiệm công tác lái tàu, có giấy phép do Cục 44/2005/QĐ-BGTV... Đường sắt Việt Nam cấp đã hết hạn sử dụng;
  5. Phụ lục 3 Mẫu Đơn đề nghị đổi, cấp lại giấy phép lái tàu CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐƠN ĐỀ NGHỊ Đổi, cấp lại giấy phép lái tàu Loại ................................................................. Kính gửi: CỤC ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM Tên tôi là : ......................................................................................................................................... Sinh ngày ............tháng ...........năm ….......tại.................................................................................. Quê quán : ......................................................................................................................................... Nơi ở hiện nay : ......................................................... Điện thoại : .................................................. Đơn vị công tác hiện nay : ................................................................................................................ Số CMND................................Cấp ngày.................tháng..................năm.................. Tại................................................................................................................................. Hiện tại có bị quản chế, cải tạo tại chỗ, đang bị khởi tố, điều tra hoặc đang thi hành án không?.………………………..……………………………………………….. Tôi đã được Cục Đường sắt Việt Nam (hoặc Tổng cục Đường sắt, các Xí nghiệp liên hợp vận tải đường sắt KV 1, 2, 3) cấp giấy phép lái tàu: Loại giấy phép : ................................................................................................................ Số giấy phép : .................................................................................................................... Đề nghị Cục Đường sắt Việt Nam xét, đổi (cấp lại) cho tôi giấy phép lái tàu : Loại : ................................................................................................................. Lý do: ................................................................................................................ Tôi xin cam đoan những điều khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm.
  6. ………, ngày....... tháng........ năm ……… NGƯỜI ĐỀ NGHỊ (Ký, ghi rõ họ tên) Xác nhận của Thủ trưởng đơn vị trực tiếp quản lý người đề nghị Ông (Bà) : ......................................……………… là lái tàu, hiện đang công tác tại Công ty (Xí nghiệp) : ......................................................................................................... Đã được Cục Đường sắt Việt Nam (hoặc Tổng cục Đường sắt, Các Xí nghiệp liên hợp vận tải đường sắt KV 1,2,3) cấp Giấy phép lái tàu: Loại giấy phép : ................................................................................................................ Số giấy phép : .................................................................................................................... Hiện giấy phép của Ông (Bà)………………………………..…... đã hết hạn sử dụng (bị mất, hư hỏng). Đề nghị Cục Đường sắt Việt Nam (đổi, cấp lại) giấy phép mới. Loại : .................................................................................................................................. Cho Ông (Bà) : ................................................................................................................... ......., ngày....... tháng........ năm …… THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ (Ký tên, đóng dấu)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản