Đổi góc chụp ảnh

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
162
lượt xem
81
download

Đổi góc chụp ảnh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đôi khi thay đổi góc chụp ảnh sẽ làm mới những cảnh vốn đã trở nên quá quen thuộc. Sẽ có nhiều lúc sau cả buổi chụp, đổ ảnh ra xem mà thấy chẳng bức nào thực sự gây được ấn tượng. Đó là lúc cần thay đổi tư duy chụp ảnh một chút. Thay vì chụp những góc kinh điển, hãy thử đổi sang những góc nhìn mới và đôi khi chính bạn sẽ ngạc nhiên chỉ bởi thao tác đơn giản này

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đổi góc chụp ảnh

  1. i góc ch p nh
  2. ôi khi thay i góc ch p nh s làm m i nh ng c nh v n ã tr nên quá quen thu c. S có nhi u lúc sau c bu i ch p, nh ra xem mà th y ch ng b c nào th c s gây ư c n tư ng. ó là lúc c n thay i tư duy ch p nh m t chút. Thay vì ch p nh ng góc kinh i n, hãy th i sang nh ng góc nhìn m i và ôi khi chính b n s ng c nhiên ch b i thao tác ơn gi n này. Ví như b c nh dư i ch p a tr ang chơi xích u. Nh ng b c nh ch p khuôn m t ang la hét hay ang cư i dù p nhưng cũng ã tr nên nhàm chán. Hãy th n m ra trên m t t và ch p h t t dư i lên. Dù không th y m t nhưng cách a tr tung cao ngư i trên chi c xích u cũng cho th y nó ph n khích th nào. Hay như nh hoa phía dư i. Thông thư ng ch p hoa ngư i ch p hay ch p ho c t trên xu ng ki u macro cho l rõ nh y, ho c cánh hoa. Tuy nhiên nh ng b c nh ki u như là vô s và dù p, nhưng có khi nó ch ng l i m t n tư ng nào. Tương t như cách
  3. th c trên, hãy n m xu ng, ch p h t t dư i lên v i bông hoa che kín ánh m t tr i, cho ánh n ng chi u qua nh ng cánh hoa làm cho nó r c lên. Rõ ràng ch là m t bông hoa ơn gi n, nhưng b c nh trông ã n tư ng hơn r t nhi u. Vì th , m i l n ch p nh, sau khi ã ch p xong nh ng ki u kinh i n, thay vì xách máy v ngay, hãy th nán l i và nghĩ xem mình có th ch p thêm i tư ng t m t góc nào ó c bi t không. Dù không ph i lúc nào cũng hi u qu , nhưng ôi khi ch ơn gi n là thay i góc nhìn cũng có th khi n cho b c nh tr nên p hơn r t nhi u.
Đồng bộ tài khoản