ĐỔI MỚI CÁCH RA ĐỀ THI HỌC PHẦN TRONG GIẢNG DẠY MÔN PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY TOÁN Ở THCS

Chia sẻ: tranbaoquyen

Như chúng ta đã biết trên các phương tiện thông tin đại chúng, thời gian gần đây các chuyên gia giáo dục trong và ngoài nước đã có nhiều bài viết bàn về chất lượng giáo dục Đại học ở Việt Nam, một trong những nội dung chính của các bài viết này đều khảng định, nhiều năm qua giáo dục Đại học ở Việt Nam có chất lượng thấp so với khu vực và trên toàn thế giới, kết quả đó do nhiều nguyên nhân, trong đó có một nguyên nhân khá quan trọng là cách dạy, các học...

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản