ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC, ĐỔI MỚI KIỂM TRA-ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP

Chia sẻ: titihaudau

ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC, ĐỔI MỚI KIỂM TRA-ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC VIÊN TRUNG TÂM GDTX CAM RANH GV. Phạm Công Đông Trung tâm GDTX Cam Ranh - Khánh Hoà Theo chủ trương của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo một số môn học được thi theo hình thức trắc nghiệm, trong đó có môn Vật lí. Vì vậy, Giáo viên cần có phương pháp dạy và học viên (HV) phải có cách học phù hợp với đặc thù của bộ môn, đặc biệt là đối với HV ở Trung Tâm GDTX. Sau đây là...

Nội dung Text: ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC, ĐỔI MỚI KIỂM TRA-ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP

ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC, ĐỔI MỚI KIỂM TRA-ĐÁNH GIÁ
K ẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC VIÊN TRUNG TÂM GDTX CAM RANH

GV. Phạm Công Đông

Trung tâm GDTX Cam Ranh - Khánh Hoà

Theo chủ trương của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo một số môn học được thi theo
hình thức trắc nghiệm, trong đó có môn Vật lí. Vì vậy, Giáo viên cần có phương pháp
dạy và học viên (HV) phải có cách học phù hợp với đặc th ù của bộ môn, đặc biệt là
đối với HV ở Trung Tâm GDTX. Sau đây là một kinh nghiệm nhỏ của tôi trong vấn
đề đổi mới phương pháp dạy học (PPDH), đổi mới kiểm tra đánh giá kết quả học tập
của HV ở h ệ GDTX

I. Thực trạng về tình hình học tập của HV ở Trung Tâm GDTX Cam Ranh

1. Thuận lợi

- Môn vật lí là môn gắn liền với thực tiễn trong cuộc sống nên HV có thể nắm
bắt và tiếp thu kiến thức tương đối dễ dàng.

- HV đã được tiếp cận với h ình thức bài tập trắc nghiệm ở các lớp Trung học
cơ sở nên có k ỹ năng làm bài tập trắc nghiệm.

2. Khó khăn

- Đối với chương trình học: Nội dung kiến thức nhiều, số tiết phân bố cho
chương trình ít, nên việc tiếp thu kiến thức đối với HV gặp nhiều khó khăn.

- Một số lớp có HV ít, lớn tuổi n ên việc tổ chức thảo luận nhóm còn rất hạn chế
và khó thực hiện

- HV Trung Tâm GDTX phần lớn là HV yếu kém, lớn tuổi nên kĩ năng làm bài
tập trắc nghiệm còn hạn chế , đ ặc biệt là ph ần kiến thức bài tập ,trong khi HV kh ối 12
kiểm tra và thi tốt nghiệp 100% bằng câu hỏi trắc nghiệm


60
- Phần lớn HV còn q uá chủ quan học tủ, học lệch ,làm bài theo quán tính nên
kết quả đúng thường không cao.

II. Đổi mới PPDH , đổi mới kiểm tra đánh giá kết quả học tập của H V GDTX

1.Trong quá trình giảng dạy :

- Giáo Viên cần phát huy tính tích cực của Học viên

+ Cho HV th ảo luận những phần nội dung trọng tâm để tìm ra kiến thức.

+ Đối với lớp có HV ít hoặc HV lớn tuổi Giáo viên có thể cho HV đọc và nên
phần kiến thức trọng tâm từ đó, Giáo viên nh ấn mạnh và cho HV gạch dưới những
phần kiến thức trọng tâm đ ể HV có thể khắc sâu hơn kiến thức.

- Kết hợp cho HV luyện tập câu hỏi trắc nghiệm :

+ Sau mỗi b ài h ọc Giáo viên cho học sinh cũng cố bằng bài tập trắc nghiệm
qua phiếu học tập với số lượng câu hỏi từ 10 đến 15 câu

+ Sau mỗi chương Giáo viên cho HV luyện tập một số đề trắc nghiệm theo
mức độ tăng dần từ nhận biết đến thông hiểu và vận dụng theo từng chuyên đề để HV
có thể hệ thống lại kiến thức đã học.

+ Sau đó, Giáo viên cho HV luyện tập để tổng hợp các chương và có sự phân
bố cấu trúc đề theo đề thi tốt nghiệp để HV làm quen dần số lư ợng và thời gian làm
trắc nghiệm.

Thực tế cho thấy HV rất hứng thú trong vấn đề làm bài tập trắc nghiệm, vì vậy
qua đây có thể giúp HV khắc sâu h ơn kiến thức và tiếp cận với h ình thức kiểm tra đ ặc
thù của bộ môn vật lí và phát huy tính tích cực của HV trong học tập

- Tăng cường tiết thực h ành biểu diễn và thực hành theo bài tập

- Riêng đối với b ài tập: Giáo viên cần có hệ thống phân loại các dạng để HV có
thể nhận biết được nhanh thông qua các dấu hiệu đơn giản


61
2. Về PPDH

- Kết hợp nhiều ph ương pháp, trong đó phát huy sử dụng phương pháp đặt và
giải quyết vấn đề đ ể giúp HV có th ể tái hiện kiến thức đã học và tiếp tục tiếp thu kiến
thức mới vì kiến thức vật lí m ang tính chất kế thừa, mở rộng đồng tâm những kiến
thức lớp dưới

- Sử dụng kênh hình , pháp huy sử dụng kênh hình trong sách giáo khoa và một
số tranh ảnh, dụng cụ do GV hoặc HV chuẩn bị .

3.Về kiểm tra - đánh giá kết quả học tập của HV:

- Đánh giá là công cụ quan trọng chủ yếu xác đ ịnh n ăng lực nhận thức ngư ời
học, đ iều chỉnh quá trình d ạy và học, là động lực đ ể đổi mới PPDH.

- Đánh giá có th ể là đ ịnh tính ho ặc định lượng.

- Hai ch ức n ăng của đ ánh giá là xác nhận (đòi hỏi độ tin cậy) và đ iều khiển
(đòi hỏi tính hiệu lực).

- Đánh giá là một quá trình theo trình tự: đánh giá từng nội dung, từng bài học,
từng hoạt động giáo dục, từng môn học và đánh giá toàn diện theo mục tiêu giáo dục.

- Các hình thức cơ bản của trắc nghiệm:

+ Tự luận: hình thức kiểm tra với các câu hỏi dạng mở, yêu cầu HV phải tự
trình bày ý kiến trong một bài viết đ ể giải quyết vấn đ ề n êu ra.

+ Trắc nghiệm khách quan (TNKQ): hình thức kiểm tra mà đ ề gồm nhiều
câu hỏi, mỗi câu nêu ra một vấn đề cùng với những thông tin cần thiết yêu cầu HV trả
lời vắn tắt đối với từng câu hỏi.

Có 4 loại TNKQ: trắc nghiệm đúng - sai, trắc nghiệm điền khuyết, trắc nghiệm
đối chiếu cặp đôi (ghép đôi) và trắc nghiệm nhiều lựa chọn.

- Mục tiêu đổi mới kiểm tra, đánh giá


62
+ Đánh giá đúng thực chất trình độ, năng lực HV, kết quả kiểm tra, thi đủ độ tin
cậy đ ể xét lên lớp, tốt nghiệp, làm một căn cứ xét tuyển sinh.

+ Tạo động lực đổi mới PPDH góp phần nâng cao chất lượng dạy học.

+ Giảm áp lực thi cử, tạo thuận lợi và đảm bảo tốt h ơn lợi ích của HV.

- Các tiêu chí của kiểm tra, đánh giá

+ Đảm bảo tính toàn diện.

+ Đảm bảo độ tin cậy.

+ Đảm bảo tính khả thi.

+ Đảm bảo yêu cầu phân hoá.

+ Đảm bảo hiệu quả cao.

III. Kiến nghị với Bộ Giáo dục và Đào tạo

1. Cần xem xét nội dung chương trình đối với HV ở Trung Tâm GDTX ( kiến
thức nhiều, số tiết ít)

2. Đề thi tốt nghiệp cần phải phù hợp với đối tượng HV của GDTX, theo tôi đề
thi tốt nghiệp môn Sinh học năm học 2008 - 2009 là khó với Học viên, trong khi khả
năng học tập của HV GDTX kém xa so với học sinh THPT.

Cam Ranh ngày 25 tháng 09 năm 2009


63
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản