Đối thoại nuôi cá Tra-Basa

Chia sẻ: Khanh Bang | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

0
341
lượt xem
113
download

Đối thoại nuôi cá Tra-Basa

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tiêu chuẩn vể tỷ lệ nước sử dụng nên gắn đến dung tích nguồn nước và nguồi lợi nước nhận vào. Vì ở Đồng bằng Sông Cửu Long nước là không giới hạn, nên tiêu chuẩn nên quan tâm đến lượng nước tiêu thụ hơn là nước sử dụng. Việc hạn chế sử dụng nước có thể dẫn đến chất lượng nước xả thấp và sẽ tác động tiêu cực đến vấn đề an sinh của cá. Đã có một thảo luận về vấn đề liệu hiệu suất sử dụng nước (được đề nghị bởi các...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đối thoại nuôi cá Tra-Basa

 1. Đối thoại nuôi cá Tra-Basa Cần Thơ, Việt Nam Ngày 3-4 tháng 12 năm 2008 Báo cáo tổng hợp cuộc họp Tổng hợp bởi Quỹ Thiên Nhiên Toàn Cầu (WWF) Flavio Corsin – flavio.corsin@gmail.com Quỹ Thiên Nhiên Toàn Cầu (WWF) 39, đường Xuân Diệu Hà Nội, Việt Nam www.panda.org Tóm tắt cuộc họp Đối thoại Nuôi cá Tra-Basa tháng 12 năm 2008 Trang 1
 2. TỔNG QUAN VỀ CUỘC HỌP Đối thoại về Nuôi cá Tra-Basa (PAD) đã nhóm họp vào ngày 3-4 tháng 12 năm 2008 tại Cần Thơ, Việt Nam nhằm thảo luận về việc xây dựng tiêu chuẩn cho nuôi cá Tra-basa. Đây là cuộc họp lần thứ 3 của PAD kể từ khi được thành lập vào năm 2007. Cuộc họp được hướng dẫn bởi các thành viên khác nhau của Nhóm Thúc đẩy Tiến trình (PFG) và các Nhóm Hỗ trợ Kỹ thuật (TWG). Mục tiêu mong đợi của cuộc họp là: 1. Kiểm định mức hỗ trợ cho các công việc của các nhóm TWG và thiết lập sự chia sẽ hiểu biệt của tiến trình cho đến thời điểm này của PAD; 2. Xác định các vấn đề còn tồn tại và/ hoặc thiếu sót trong bản thảo tiêu chuẩn mà nó cần được phân tích và thảo luận kỹ hơn; 3. Đưa ra định hướng rõ ràng nhằm hoàn thành bản tiêu chuẩn cuối cùng. Tài liệu này cung cấp tóm lược các vấn đề chủ yếu có liên quan đến cuộc họp và các bước tiếp theo của PAD. Bất cứ thiếu sót hay sai phạm nào là trách nhiệm duy nhất của Tổ chức Quỹ Thiên nhiên Toàn cầu (WWF), đơn vị chịu trách nhiệm tổ chức cuộc họp. TRƯỚC CUỘC HỌP Nhằm xúc tiến cuộc họp và khuyến khích sự tham gia cuộc họp, WWF đã phát đi bảng thông cáo báo chí về cuộc họp trên các ấn phẩm thương mại thủy sản, đưa thông tin về cuộc họp lên trang web về Đối thoại, và thông báo về cuộc họp trong tờ báo điện tử về Đối thoại. Thư mời cũng được gởi tới tất cả các thành viên tham gia các cuộc họp PAD trước đây và những bên liên quan khác, những ai thể hiện có quan tâm đến PAD. Họ cũng được khuyến khích chia sẽ thư mời đến tất cả những người khác. Nhằm giúp chuẩn bị cho cuộc họp, WWF đã tiến hành một số thảo luận qua điện thoại và email với các thành viên trong nhóm PFG và các điều phối viên của các nhóm TWG nhằm đảm bảo rằng các vấn đề hậu cần thích hợp đã được chuẩn bị sẵn sàng cho việc điều hành thảo luận với tất cả các thành viên tham gia PAD. Đầu vào cho việc làm thế nào để điều hành cuộc thảo luận tốt nhất cũng đã được tìm kiếm bởi Merrick Hoben đến từ Viện Xây dựng Đồng thuận (CBI). Các vấn đề chính đã được xác định qua các thảo luận là:  Do đây là lần đầu tiên các thành viên của PAD được thấy toàn bộ bản thảo của tiêu chuẩn, vì thế có lẽ tập hợp các ý kiến đóng góp thông qua quá trình thảo luận các nhóm TWG sẽ thích hợp hơn là cố gắng đạt được sự nhất trí cho bản thảo của tiêu chuẩn.  Các thành viên tham gia cần được cho phép đóng góp ý kiến trên bản thảo tiêu chuẩn thông qua các nhóm thảo luận nhỏ và trong phần thảo luận chung, tuy nhiên cũng cho phép các đóng góp ý kiến của từng cá nhân đơn lẻ.  Một kế hoạch chi tiết cần được xây dựng về thời gian tiến hành các bước tiếp theo để hoàn chỉnh tiêu chuẩn. Tóm tắt cuộc họp Đối thoại Nuôi cá Tra-Basa tháng 12 năm 2008 Trang 2
 3. KẾT QUẢ CUỘC HỌP Có 83 người tham gia cuộc họp. Bao gồm nông dân, nhà chế biến, người mua, nhân viên nhà nước, nhà nghiên cứu, các bên cấp chứng nhận và đại diện của một số các tổ chức phi chính phủ. Phần lớn thời gian cuộc họp được dành cho các nhóm thảo luận nhỏ, nơi các thành viên tham gia cung cấp các phản hồi cho bản thảo về nguyên tắc, tiêu chí, chỉ báo và các tiêu chuẩn đã được soạn thảo bởi các nhóm TWG trong năm nay. Tất cả các ý kiến đề xuất của các nhóm TWG đã được trình bày trong phần trình bày chung trước khi tiến hành các thảo luận nhóm nhỏ. Dưới đây là một số các điểm chính theo từng chủ đề được đề cập và đã đạt được sự nhất trí tại cuộc họp. Xin ghi chú là tất cả các tài liệu và bài trình bày được nhắc đến trong báo cáo này đều có sẵn tại http://www.worldwildlife.org/what/globalmarkets/aquaculture/pangasius- additionalresources.html Mục tiêu và tiến trình của các Đối thoại Nuôi Điều phối viên của PAD ông Flavio Corsin và thành viên nhóm PFG ông David Graham đã trình bày tổng quan về các Đối thoại về Nuôi, bao gồm cả PAD. Họ đã giải thích mục tiêu của các Đối thoại và tiến trình sử dụng trong Đối thoại. Các mục chính của bài trình bày tập trung chủ yếu vào:  Mục tiêu của tất cả các Đối thoại Nuôi, bao gồm cả PAD, là xây dựng các tiêu chuẩn nhẳm giảm thiểu các tác động chính của hoạt động Nuôi lên môi trường và xã hội.  Các tiêu chuẩn sẽ được sử dụng đa năng. Chúng có thể được dùng để cấp chứng nhận sản phẩm và điểm chuẩn cho các tiêu chuẩn khác. Chúng cũng có thể tạo ra nền tảng cho người mua và nhà đầu tư xem xét và cũng được kết hợp vào trong các chương trình của chính phủ.  Các tiêu chuẩn sẽ được hướng tới cho khoảng 20% các nông trại thực hành tốt nhất trong ngành nuôi.  Tiến trình Đối thoại được xây dựng theo hướng mở và minh bạch, cũng như kết quả của các tiêu chuẩn là dựa vào tính thể hiện, tính khoa học và có khả năng đo lường được.  Cấu trúc PAD là duy nhất không giống với các cấu trúc Đối thoại khác, ở đây không có Ban chỉ đạo quản lý tiến trình và ra tất cả các quyết định cuối cùng. Mà ở đây, nhóm PFG quản lý tiến trình và tất cả các quyết định cuối cùng đều do toàn bộ nhóm Đối thoại ra quyết định. Tóm tắt cuộc họp Đối thoại Nuôi cá Tra-Basa tháng 12 năm 2008 Trang 3
 4.  Tại các cuộc họp PAD trước, tất cá các thành viên tham gia phải xác định những vấn đề chủ yếu liên quan đến nuôi cá tra-basa và thảo ra các nguyên tắc liên quan đến mỗi tác động. Các nhóm TWG đã tiến hành làm việc từ tháng 5 để thảo các tiêu chí, chỉ báo và các tiêu chuẩn để trình bày tại cuộc họp toàn thể lần này. Có sự nhất trí chung giữa các thành viên tham gia về mục tiêu và tiến trình của Đối thoại Nuôi, bao gồm PAD. Điều quan trọng để phổ biến các vấn đề đã được xác định bởi PAD cũng như các chiến lược nhằm giải quyết chúng đến các nông dân, những người không nằm trong 20% thực hành tốt nhất đã được nhận thấy, đặc biệt là trong mối tương quan với nhu cầu đề giải quyết các vấn đề cụ thể cho các nhà sản xuất quy mô nhỏ. Các vấn đề và đề mục chủ yếu được tập trung trong quá trình thảo luận nhóm:  Tiêu chuẩn PAD sẽ được xây dựng nhằm có khả năng đạt được dựa trên tình hình thực tế hiện tại của 20% nông trại toàn cầu, mặc dù nó nên có khả năng áp dụng rộng rãi trong toàn ngành nuôi cá tra-basa. Trong gia đoạn này, điều quan trọng là cung cấp những minh chứng rõ ràng về cơ sở sử dụng để xây dựng các tiêu chuẩn PAD, đặc biệt là các ngưỡng đang đề cập.  Có một nhu cầu là cần làm rõ một số khái niệm sử dụng trong các tiêu chuẩn đề gạt bỏ những mơ hồ, có thể bằng cách xây dựng bảng chú giải các thuật ngữ để tránh nhầm lẫn. Một điều cũng quan trọng để làm rõ là các tiêu chuẩn PAD chỉ có thể áp dụng cho nuôi thương phẩm chứ không áp dụng cho trại giống và nuôi giống.  Những người nuôi, đặc biệt là những người nuôi quy mô nhỏ phải được tiếp tục tham gia vào đối thoại và đòi hỏi phải có các phương tiện giúp họ tham gia để đảm bảo họ có tiếng nói trong tiến trình xây dựng. Tiêu chuẩn PAD phải được xây dựng nhằm có khả năng thực hiện cho tất cả các hệ thống sản xuất, bất kể quy mô. Một điều quan trọng nữa cần ghi chú là tất cả các nhóm liên quan trong PAD là đều có tầm quan trọng như nhau.  Một nhu cầu nữa là xác định mô hình đơn giản về thực hành quản lý tốt hơn (BMP) nhằm hướng dẫn các nông dân trong việc tuân thủ các tiêu chuẩn.  Thêm vào đó những người, đặc biệt là các thành viên tham gia PAD lần 3 này, nên được cho phép tham gia vào các nhóm TWG. Hơn thế nữa những thể hiện quan tâm sẽ được tìm kiếm và chấp nhận.  Vì có nhu cầu để tối đa hóa sự hòa hợp trong các tiêu chuẩn PAD, các thành viên của PFG và các điều phối viên của TWG được phân trách nhiệm để tổng hợp các tiêu chuẩn PAD dựa theo các thảo luận của TWG. Tuy nhiên, nhóm Đối thoại PAD vẫn giữ nguyên phần cấu trúc của PAD. Tuân thủ pháp luật Tóm tắt cuộc họp Đối thoại Nuôi cá Tra-Basa tháng 12 năm 2008 Trang 4
 5. Đây có thể là thách thức để giải quyết các xung đột giữa luật pháp hay truyền thống quốc tế, quốc gia, và địa phương, cũng như việc hiểu và áp dụng luật như thế nào. Tuy nhiên, một số thành viên tham gia tin rằng luật quốc gia nên đặt ưu tiên hàng đầu lên trên luật quốc tế hay địa phương. Về luật lao động, tiêu chuẩn SA8000 hoặc luật lao động của Việt Nam đã được đề xuất sử dụng. Quyền tiếp cận đất nên được hợp pháp hóa thông qua các hợp đồng thuê và cũng như các chứng nhận về thuế đất và sử dụng đất. Ngôn ngữ sử dụng nên dể hiểu cho người bình thường. Khả năng bao gồm thực thi pháp luật như là một nhu cầu trước tiên để cấp chứng nhận cũng đã được thảo luận và sẽ được xem xét kỹ hơn bởi các nhóm TWG Sử dụng đất và nước Tiêu chuẩn vể tỷ lệ nước sử dụng nên gắn đến dung tích nguồn nước và nguồi lợi nước nhận vào. Vì ở Đồng bằng Sông Cửu Long nước là không giới hạn, nên tiêu chuẩn nên quan tâm đến lượng nước tiêu thụ hơn là nước sử dụng. Việc hạn chế sử dụng nước có thể dẫn đến chất lượng nước xả thấp và sẽ tác động tiêu cực đến vấn đề an sinh của cá. Đã có một thảo luận về vấn đề liệu hiệu suất sử dụng nước (được đề nghị bởi các nhà sản xuất là 30000-40000m3 nước/tấn cá) nên được áp dụng trên lượng nước sử dụng cho hoạt động nuôi hay bao gồm cả nước dùng cho các hoạt động liên quan như chế biến thức ăn và các đầu vào khác (ví dụ nhu cầu nước cho hoạt động sống – water footprint). Vấn đề áp dụng các tiêu chuẩn chất lượng nước và nước sử dụng cho hoạt động nuôi bè cũng đã được tranh luận. Không có nông trại nào ngăn cản hoàn toàn giao thông thủy, dòng chảy cũng như sự di chuyển của thủy sinh. Các tác động tiềm ẩn trong thiết kế cũng như xây dựng nông trại lên việc sử dụng đất và nước và lên sự di chuyển của con người nên được xem xét trong tiêu chuẩn. Trách nhiệm xã hội và mâu thuẫn người sử dụng Có rất nhiều thảo luận quanh vấn đề liệu “ Trách nhiệm xã hội và mâu thuẫn người sử dụng” có phải là phướng pháp thích hợp để mô tả các vấn đề xã hội mà chúng ta muốn đề cập trong tiêu chuẩn. Tuy nhiên, tất cả các thành viên đã cho rằng các từ sử dụng sẽ không thay đổi, vì nó đã được nhất trí bởi các thành viên tham gia từ cuộc họp PAD đầu tiên. Vấn đề cũng được quan tâm nữa là bản thảo các tiêu chí, chỉ báo, và tiêu chuẩn có liên quan đến vấn đề này liệu có xác đáng, vì dường như không có điều nào liên quan một cách rõ ràng đến việc thúc đẩy phát triển nông thôn và xóa đói giảm nghèo. Một điều nữa cũng được nhắc đến là sự phát triển liên quan đến cá tra-basa là không chỉ giới hạn ở những vùng nông thôn đặc biệt là ở Bangladesh. Tóm tắt cuộc họp Đối thoại Nuôi cá Tra-Basa tháng 12 năm 2008 Trang 5
 6. Tiêu chí liên quan đến mâu thuẫn người sử dụng nên chuyển sang các tiêu chuẩn của sử dụng đất và nước vì tất cả các mâu thuẫn tiềm tàng mà các thành viên tham gia có thể thấy được đều xoay quanh tranh chấp đất và nước. Có quá nhiều chỉ báo và tiêu chuẩn, nhiều trong số đó là chồng chéo lên nhau, và chúng hoàn toàn có thể gọp lại thành vài nhóm ít hơn. Hầu hết các tiêu chuẩn có liên quan đến lao động chỉ nên gắn chặt vào luật quốc gia về lao động. Các tiêu chuẩn về lao động thỉnh thoảng không phản ánh thực tế của việc sử dụng lao động ở châu Á. Thông tin về quyền của người lao động nên được thiết lập sẵn sàng miễn phí cho tất cả người lao động. Do vấn đề này đòi hỏi nhiều sửa đổi, tất cả các thành viên đã thống nhất chung là tìm kiếm nguồn tài chính hỗ trợ để các thành viên được lựa chọn trong nhóm TWG này có thể tổ chức cuộc họp trực diện. Di truyền và đa dạng sinh học Có 3 vần đề cần hài hòa giữa nhóm di truyền và đa dạng sinh học và các nhóm TWG khác là: tác động về đa dạng sinh học thông qua sản xuất thức ăn nên đươc xem xét bởi nhóm Thức ăn, các tác động về đa dạng sinh học thông qua nước xả nên được xem xét bởi nhóm Ô nhiễm nước, và hủy diệt môi trường sống nên được giải quyết bởi nhóm sử dụng đất và nước. Nguyên tắc liên quan đến vấn đề này đòi hỏi giải quyết đa dạng sinh học, nhưng các chỉ báo và tiêu chuẩn chỉ nhằm vào vấn đề di truyền của cá Tra-basa. Vì thế, các chỉ báo và tiêu chuẩn mới cần được thêm vào để đề cập đến vấn đề này. Ý kiến về đánh giá rủi ro trước khi cho phép giới thiệu một loài cá da trơn nào đó vào vùng mà loài này không phải là loài bản địa hoặc chưa được thiết lập là khó giải quyết. Nếu tiêu chuẩn có nghĩa là cấm nuôi trong vùng mà loài này không phải là bản địa thì chúng ta chỉ đơn giản làm như thế. Một mức độ cao hơn về tính chi tiết được yêu cầu là làm thế nào để các tiêu chuẩn tiếp cận các khái niệm về nguồn giống “bản địa”, nuôi “địa phương”, và “hệ thống sông”. Thực sự có cần phải bao gồm sản xuất các giống lai vô sinh hoặc toàn đơn tính đực trong tiêu chuẩn này hay không? Một số thành viên cảm thấy rằng sản xuất giống biến đổi gen không nên cho phép ngay cả khi chúng vô sinh. Giới thiệu một tiêu chuẩn chống lại giống chọn lọc là bất khả thi, cản trở tiến trình công nghiệp và không nhất thiết đóng góp vào tính nguyên vẹn của di truyền và đa dạng sinh học. Tuy nhiên, sử dụng thêm BMPs cho tối thiểu hóa xổng thoát có thể được thêm vào trong tiêu chuẩn nhằm giải quyết vấn đề này. Tóm tắt cuộc họp Đối thoại Nuôi cá Tra-Basa tháng 12 năm 2008 Trang 6
 7. Ô nhiễm nước (bây giờ gọi là “ Ô nhiễm nước và quản lý nước thải” ) Vấn đề “ô nhiễm nước” nên được mở rộng để bao gồm cả quản lý nước thải, mặc dù vậy một số thành viên cũng đã lưu ý rằng vấn đề này nên tập trung hơn vào đo lường các tác động và tổng thể về các yếu tố dinh dưỡng đầu vào. Một điều cần đề cập là tổng lượng và dung tích nước xả. Sự thay đổi thực trong chất lượng nước hơn là những giá tị tuyệt đối nên được sử dụng trong tiêu chuẩn. Phản ứng phốt pho nên được bao gồm trong các đo lường. Những vấn đề khác vẫn cần được quan tâm là mùa vụ, vì chất lượng nước nhận vào thay đổi, hệ thống sản xuất (ví dụ nuôi lồng, ao hay chắn đăng) vì tác động tiềm ẩn có thề là riêng biệt cho từng hệ thống; thời gian đo lường, ai chịu trách nhiệm cho việc thực hiện đo lường; mức độ thực hiện hiện tại; và giá để thực hiện kiểm định các thông số chất lượng nước xác lập bởi các tiêu chuẩn. Quản lý thức ăn Tiêu chuẩn eFCR, trên thực tế, có thể mang lợi cho thức ăn công nghiệp nhưng các nông dân sản xuất quy mô nhỏ những người tự chế tạo thức ăn hay sử dụng các phụ phế phẩm cá sẽ bị loại. Những người nông dân tham gia cuộc họp lại tin rằng đây không phải là vấn đề quan trọng. Làm thế nào để nông dân có thể lấy một số thông tin cần thiết (như hàm lượng bột cá/dầu cá), vì họ phụ thuộc hoàn toàn vào những nhà cung cấp thức ăn và không kiểm soát trực tiếp điều này? eFCR
 8. Quản lý sức khỏe, kháng sinh và hóa chất Các tiêu chuần đã được các thành viên tham gia chấp nhận và với một số góp ý tích cực. Một điều cũng được nhất trí là hai vần đề “ quản lý sức khỏe” và “kháng sinh và hóa chất” cần được nhập lại một. Một danh sách các chất kháng sinh/hóa chất cấm nên được xây dựng, trong đó có quan tâm đến các quy tắc quốc tế hoặc những kháng sinh đặc biệt chỉ dung cho con người. Một điều cần thiết nữa là xác định các tổ chức/cá nhân có chuyên môn (ví dụ như chuyên gia sức khỏe thủy sinh) có khả năng kê các đơn thuốc. Một số thành viên cảm thấy rằng vấn đề an sinh cá cần được quan tâm và đưa vào trong tiêu chuẩn. Thời gian biểu Sau đây là thời gian biểu tạm thời đã được nhất trí thông qua: Nhiệm vụ Thời gian Trách nhiệm TWGs giải quyết các góp ý của các thành 12/ 2008 – 2/ 2009 TWGs viên PAD Nhóm TWG xả hội tổ chức họp trực diện 12/2008 – 2/ 2009 PFG (chỉ các thành viên lựa chọn) Bản thảo các tiêu chuẩn PAD được trình Các điều phối viên 28/02/09 cho PFG và các điều phối viên TWG TWG Các điều phối viên PFG/TWG hoàn thành Tuần đầu của tháng Các điều phối viên các tiêu chuẩn đề xuất PAD 3, 2009 PFG/TWG Các tiêu chuẩn PAD được đề xuất đưa ra 15/03-15/05/ 2009 Điều phối viên PAD lấy ý kiến toàn thể lần đầu tiên LỰA CHỌN 1: Nhận được nhiều ý kiến Các điều phối viên đóng góp PFG/TWG TWGs giải quyết các ý kiến nhận được từ 15/05-15/06/ 2009 TWG lần đưa ra lấy ý kiến rộng rãi đầu tiên Bản thảo các tiêu chuẩn được trình cho Các điều phối viên 30/06/09 nhóm PFG TWG Nhóm họp PAD để xem xét lại các tiêu 07/ 2009 PFG chuẩn Các nhóm TWG giải quyết các ý kiến đóng Tháng 7-tháng 8, TWGs góp của các thành viên PAD 2009 Đều phối viên nhóm PFG/TWG hoàn thành Tuần cuối tháng 8, Các điều phối viên bảng sửa đổi các tiêu chuẩn PAD 2009 PFG/TWG Xem xét và chỉnh sửa các tiêu chuẩn PAD Tháng 9-thang 10, Điều phối viên PAD và công bố để lấy ý kiến rộng rãi lần 2 2009 Các nhóm TWG giải quyết các ý kiến đóng Tháng 11, 2009 Các nhóm TWG góp sau lần lấy ý kiến rộng rãi lần 2 Tóm tắt cuộc họp Đối thoại Nuôi cá Tra-Basa tháng 12 năm 2008 Trang 8
 9. Đề xuất bảng cuối cùng các tiêu chuẩn Các điều phối viên 30-11-09 PAD trình cho PFG TWG Họp các điều phối viên PFG/TWG để hoàn Các điều phối viên Tháng 12, 2009 thành các tiêu chuẩn PAD PFG/TWG Họp PAD nhằm phê chuẩn tiêu chuẩn PAD và xác định tiến trình sửa đổi tiếp Tháng 12 2009 PFG theo. Lựa chọn 2: Chỉ nhận được ít ý kiến Các điều phối viên đóng góp PFG/TWG Các nhóm TWG giải quyết các ý kiến đóng 15/05-15/06 2009 TWG góp sau lần lấy ý kiến rộng rãi lần thứ nhất Bảng thảo tiêu chuẩn PAD được trình cho Các điều phối viên 30/06/09 PFG TWG Các điều phối viên PFG/TWG hoàn thành Tuần đầu của tháng Các điều phối viên bảng sử đổi các tiêu chuẩn PAD 7, 2009 PFG/TWG Sửa đổi các tiêu chuẩn PAD công bố cho Tháng 8-tháng 9, Điều phối viên PAD lần lấy ý kiến rộng rãi thứ 2 2009 Các nhóm TWG giải quyết các ý kiến sau Tháng 10, 2009 TWG lần lấy ý kiến rộng rãi thứ 2 Đề xuất các tiêu chuẩn cuối cùng trình Các điều phối viên 31/10/09 PFG TWG Họp các điều phối viên PFG/TWG để hoàn Các điều phối viên Tháng 11 2009 thành các tiêu chuẩn PAD PFG/TWG Họp PAD để thông qua các tiêu chuẩn PAD và xác định tiến trình sử đổi tiếp Thang 11, 2009 PFG theo Giữ và cấp chứng nhận tiêu chuẩn Điều phối viên PAD đã có một bài trình bày về hiện trạng của tiến trình thảo luận về tổ chức giữ và cấp chứng nhận các tiêu chuẩn của các Đối thoại Nuôi. Một lựa chọn là xây dựng một tổ chức nắm giữ tiêu chuẩn mới , lựa chọn thứ 2 là giao tiêu chuẩn cho các tổ chức cấp chứng nhận hiện có như là một phương pháp tạm thời. Một số tổ chức tiềm năng giữ và cấp chứng nhận hiện thời được nhận định rằng họ sẽ đòii hỏi thực hiện một số các tiêu chuẩn khác ngoài PAD như là một phần trong bất cứ gói tiêu chuẩn thực thi nào. Sau bài trình bày, một số thành viên cho rằng vần đề này nên được tham khảo ý kiến của PAD trước khi quyết định nên bàn giao các tiêu chuẩn này cho ai. Tuy nhiên, một điều được nhận thấy là PAD chỉ chịu trách nhiệm xây dựng các tiêu chuẩn còn việc bàn giao các tiêu chuẩn này đi đâu là một vần đề nên được giải quyết riêng biệt. Đã có một thỏa thuận là điều phối viên PAD sẽ truyền đạt những ý kiến đóng góp về vấn đề này đến Jose Villalon, giám đốc điều hành của WWF US về chương trình Nuôi. Tóm tắt cuộc họp Đối thoại Nuôi cá Tra-Basa tháng 12 năm 2008 Trang 9
 10. ĐÍNH KÈM: Chương trình Ngày 3 tháng 12 năm 2008 7:45 Đăng ký 8:15 Khai mạc Chào đón đại biểu – Flavio Corsin Cố vấn cao cấp về nuôi trồng thủy sản của WWF, điều phối viên của PAD. 8:30 Đối thoại về nuôi trồng thủy sản: Một viễn cảnh toàn cầu Đối thoại về nuôi trồng thủy sản - Flavio Corsin Cố vấn cao cấp về nuôi trồng thủy sản của WWF, điều phối viên của PAD. 9:00 Giới thiệu và Cập nhật thông tin về PAD Đối thoại Nuôi cá Tra-basa – David Graham – thành viên PFG 9:30 Nghỉ giải lao 9:50 Chúng ta làm như thế nào Xem xét lại khung thảo luận cho cuộc họp đối thoại – Flavio Corsin 10:20 Tuân thủ Pháp luật Trình bày: Dave Little 10:40 Sử dụng Đất và Nước Trình bày: Dave Little 11:00 Trách nhiệm xã hội và những mâu thuẫn người sử dụng Trình bày: Pham Quoc Lam 11:20 Di truyền và Đa dạng sinh học (tên cũ là “xổng thoát” ) Trình bày: Casson Trenor 11:40 Ăn trưa 1:30 Thảo luận nhóm và ý kiến đóng góp 3:30 Giải lao 3:45 Tổng hợp các ý kiến đóng góp Điều phối viên các nhóm hỗ trợ kỹ thuật Tóm tắt cuộc họp Đối thoại Nuôi cá Tra-Basa tháng 12 năm 2008 Trang 10
 11. 4:45 Sơ kết ngày 1 và kết luận Flavio Corsin 5:00 Kết thúc ngày 1 Ngày 4 tháng 12, 2008 8:00 Tóm tắt ngày 1 và tổng quát chương trình ngày 2 - Flavio Corsin 8:30 Ô nhiễm nguồn nước Trình bày: Jack Morales 8:50 Quản lý thức ăn Trình bày: Dan Fegan 9:10 Quản lý sức khỏe Trình bày: Nicolas Privet 9:30 Kháng sinh và hóa chất Trình bày: Nicolas Privet 9:50 Giải lao 10:10 Thảo luận nhóm và ý kiến đóng góp 12:10 Ăn trưa 1:30 Tổng hợp ý kiến đề xuất Điều phối viên các nhóm hỗ trợ kỹ thuật 2:30 Thảo luận chung 3:45 Giải lao 4:00 Xem xét lại tiến trình sắp tới _ Flavio Corsin - Đề xuất thời gian - Nhiệm vụ TWG và kế hoạch hoạt động - Thành viên của TWG và PFG - Công bố bản thảo tiêu chuẩn và đưa ra lấy ý kiến quần chúng Tóm tắt cuộc họp Đối thoại Nuôi cá Tra-Basa tháng 12 năm 2008 Trang 11
 12. 4:50 Tổng kết 5:00 Kết thúc ngày 2 Tóm tắt cuộc họp Đối thoại Nuôi cá Tra-Basa tháng 12 năm 2008 Trang 12
 13. Danh sách các thành viên tham gia STT Tên Cơ quan/Tổ chức 1 Antoine Bui Binca Seafoods 2 Benjamin Belton University of Stirling 3 Casson Trenor FishWise 4 Cong Bang VTV in Can Tho 5 Dam Thi Xuan Trang SGS 6 Daniel Fegan Cargill 7 Dave Little University of Stirling 8 Dave Robb EWOS 9 David Graham BirdsEye/Iglo 10 David Penman University of Stirling 11 Dirk Lorenz-Meyer Behn Meyer Animal Nutrition 12 Do Quang Tien Vuong RIA2 13 Do Thanh Muon Bureau Veritas Vietnam 14 Duong Quoc Thinh Department of Aquaculture 15 Flavio Corsin WWF 16 Fu-Sung Chiang National Taiwan Ocean University, Taiwan 17 Ho Hung Saigon Times 18 Hoang Thi Minh Trang Smartchoice 19 Huynh Bien Business Newspaper 20 Huynh Quoc Huy Hau Giang newspaper 21 Huỳnh Thành Công Farmer 22 Huynh Thi Hoang Yen Binca Seafoods 23 Jack Morales Sustainable Fisheries Partnership 24 Jean Jacques Camile Bureau Veritas Vietnam 25 Johan Verreth Wageningen University 26 Le Minh Vuong Bayer 27 Le Ngoc Phuoc Vietnam Fisheries Association 28 Lê thành Quân Farmer 29 Le Xuan Sinh CanTho University 30 Manzurul Haque Pancoury Fisheries, Bangladesh 31 Md. Abdur Razzaque M/S. Zaman Enterprise, Bangladesh 32 Mohammad Mahfujul Haque Bangladesh Agricultural University 33 Mohammed Sazzad Hossain Shushama Feed Limited, 34 Ms. Nguyen Minh Hang Anova Food 35 Nguyen Chi Nhan Thanh Nien 36 Nguyen Duc Khanh The Worker 37 Nguyen Hong Ngoc Tran Quali Service 38 Nguyen Le Nguyen Vu Casino Group 39 Nguyen Manh Hung Vietnam News Agency 40 Nguyen Tan Doan Viet Thang 41 Nguyen Thanh Phong Binca Seafoods 42 Nguyen The Dat Le Courrier 43 Nguyen Thi Bich WWF Tóm tắt cuộc họp Đối thoại Nuôi cá Tra-Basa tháng 12 năm 2008 Trang 13
 14. STT Tên Cơ quan/Tổ chức 44 Nguyen Thi Bich Ngoc Vinh Hoan Corp 45 Nguyen Thi Ha Minh Smartchoice Nguyen Thi Minh Huong 46 (Ms) Behn Meyer Animal Nutrition 47 Nguyen Thi My Yen Vinh Hoan Corp 48 Nguyen Thi Nhu Thanh Vinh Hoan Corp 49 Nguyen Trong Hung Quali Service 50 Nguyễn Văn Bon Farmer 51 Nguyen Van Tien (Mr) Behn Meyer Animal Nutrition 52 Nguyễn Văn Trạng Farmer 53 Nguyen Van Trung AFIEX 54 Nguyen Xuan Nhan Domenal Joint Stocks Company 55 Nicolas Privet Anova Food 56 Pham Cong Thanh Pharmaq AS 57 Pham Hoang Nam Vietnam News 58 Pham Hong Chuong Viet Thang 59 Pham Quoc Lam Butler's Choice 60 Pham Thi Bich Hong Bayer 61 Phu Khoi Investment Review 62 Prof. Ali Reza Faruk Bangladesh Agricultural University 63 Raphaela Legouvello Aquaculture Health Consulting 64 Roel Bosma Wageningen University 65 Ruel Vincent Bio Solution International 66 Sau Nghe Tien Phong 67 Simon Wilkinson, NACA 68 Ta Quoc Khanh AFIEX 69 Timothy Fitzgerald Environmental Defense 70 Trần Buôl Farmer 71 Tran Huynh Cuong Bayer 72 Tran Thi Thu Ha Wageningen University 73 Trần Văn Hận Farmer 74 Trần văn Tạo Farmer 75 Truong Thi Ngoc Diep Casino Group 76 Từ Thanh Sang Farmer 77 Vo Thanh Tung PHARMAQ AS 78 Vo Thi Thanh Loc Center for Dev. Consultancy (CDC) 79 Vo Thuy Hai Vy Smartchoice 80 Võ Văn Đấu Farmer 81 Võ Van Thanh Farmer 82 Vuong Hoang Phuc An Huy B.T Co.Ltd 83 Xavier Bocquillet IMO Tóm tắt cuộc họp Đối thoại Nuôi cá Tra-Basa tháng 12 năm 2008 Trang 14
Đồng bộ tài khoản