ĐƠN ĐĂNG KÝ CƠ SỞ ĐÀO TẠO NƯỚC NGOÀI VÀ BỒI DƯỠNG NGOẠI NGỮ

Chia sẻ: TÚ DƯƠNG NGỌC | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:13

0
53
lượt xem
7
download

ĐƠN ĐĂNG KÝ CƠ SỞ ĐÀO TẠO NƯỚC NGOÀI VÀ BỒI DƯỠNG NGOẠI NGỮ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

ĐƠN ĐĂNG KÝ CƠ SỞ ĐÀO TẠO NƯỚC NGOÀI VÀ BỒI DƯỠNG NGOẠI NGỮ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: ĐƠN ĐĂNG KÝ CƠ SỞ ĐÀO TẠO NƯỚC NGOÀI VÀ BỒI DƯỠNG NGOẠI NGỮ

  1. BÁO CÁO SỐ 1 (ĐƠN ĐĂNG KÝ CƠ SỞ ĐÀO TẠO NƯỚC NGOÀI VÀ BỒI DƯỠNG NGOẠI NGỮ ) (Các văn bản cần viết thống nhất theo Unicode!) Kính gửi: Ban Điều hành Đề án 322, Bộ Giáo dục và Đào tạo Tôi tên là: ...........................................……………………………………….. Giới tính: ................... Dân tộc: ............................. Bậc đào tạo: .......................................... Sinh ngày: .................................................. Tại: ..................................................................... Dự thi tại Hội đồng: ........................................................................................ tháng .../200... Công tác tại: ............................................................................................................................ Thuộc Bộ/ Ngành: ................................................................................................................... Địa chỉ cơ quan: ...................................................................................................................... Địa chỉ nhà riêng: .................................................................................................................... Điện thoại: Nhà riêng: .............................................. Cơ quan: .............................................. Mobile: .................................................. Email: .................................................. Được quyết định trong danh sách ứng cử viên đi học sau đại học tại nước ngoài bằng ngân sách Nhà nước năm 200… tại nước…………Sau khi nghiên cứu và tìm hiểu kỹ về ngành nghề đào tạo của các trường đại học nước ngoài, tôi xin đăng ký: - Cơ sở đào tạo 1: - Cơ sở đào tạo 2: - Cơ sở đào tạo 3: Trình độ ngoại ngữ đã có:: .............................................................. Đăng ký học ngoại ngữ tiếng: …….. tại (Hà Nội hay TP.HCM):……………………… Tôi xin trân trọng cảm ơn. .........................., ngày ............... tháng ...........năm 2006 Người làm đơn ký và ghi rõ họ tên TẤT CẢ CÁC THÍ SINH CẦN VIẾT VÀ NỘP ĐƠN NÀY VỀ VĂN PHÒNG BAN ĐIỀU HÀNH ĐỀ ÁN 322 BỐN TUẦN SAU LỄ CÔNG BỐ DANH SÁCH. NẾU NỘP TRỰC TIẾP THÍ SINH CẦN KÝ TÊN KHI NỘP, NẾU GỬI BƯU ĐIỆN CẦN GỬI BẰNG CHUYỂN PHÁT NHANH.
  2. BÁO CÁO SỐ 2 (Sử dụng cho thời gian trước khi đi hoc nước ngoài, 3 tháng báo cáo một lần) Kính gửi: Ban Điều hành Đề án 322 - Bộ Giáo dục và Đào tạo Tôi tên là: ......................................................................... Giới tính: ..................................... Dân tộc: ............................................................................ Bậc đào tạo: ................................. Sinh ngày: .................................................. Tại: ..................................................................... Công tác tại: ............................................................................................................................ Thuộc Bộ/ Ngành: ................................................................................................................... Địa chỉ cơ quan: ...................................................................................................................... Địa chỉ nhà riêng: .................................................................................................................... Điện thoại: Nhà riêng: .............................................. Cơ quan: .............................................. Mobile: .................................................. Email: .................................................. Trong hồ sơ đăng ký dự tuyển đi học sau đại học tại nước ngoài bằng ngân sách Nhà nước năm 2005 tại Hội đồng tuyển sinh: ............................................................................. Tôi đã đăng ký nước đi học là: .............................................................................................. Ngành học: .............................................................................................................................. Thời gian dự kiến đi học: ...................................................................................................... .................................................................................................................................................. Kế hoạch chuẩn bị: ................................................................................................................ ……………………………………………………………………………………………… Tôi xin trân trọng cảm ơn. ..........................,ngày ............... tháng ........... năm ……. (Người làm đơn ký và ghi rõ họ tên)
  3. BÁO CÁO SỐ 3 (Sau khi đến trường trong vòng 1 – 2 tuần) Kính gửi: BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VÀ ĐẠI SỨ QUÁN 1. Họ và tên LHS: 2. Ngày tháng năm sinh: 3. Giới tính: 4. Dân tộc: 5. Địa chỉ nơi ở tại Việt Nam: 6. Cơ quan công tác giới thiệu đi học (nếu chuyển tiếp từ đại học lên thạc sĩ thì ghi: chưa công tác): 7. Địa chỉ cơ quan công tác tại Việt Nam: 8. Điện thoại (nhà riêng và cơ quan): 9. Bộ/Cơ quan ngang Bộ/Tỉnh, Thành phố quản lý cơ quan của LHS: 10. Trình độ được cử đi học (Tiến sĩ, Thạc sĩ, TTS KH, Đại học): 11. Dự thi (tháng, năm, tại Hội đồng thi nào, hoặc chuyển tiếp sinh): 12. Chuyên ngành đăng ký đi học (ghi tên và mã chuyên ngành. Nếu tên chuyên ngành chưa có trong danh mục thi tự ghi chuyên ngành): 13. Tên trường đến học, nước đến học (viết bằng tiếng nước ngoài, tiếng Anh đối với LHS tại TQ, Nhật, Hàn Quốc, Nga,…): 14. Ngày đến trường: 15. Đang học: (Ngoại ngữ hay chương trình giới thiệu hoặc khoá học chính thức): 16. Chuyên ngành học thực tế tại nước ngoài (ghi tiếng Việt và tiếng nước đến học): 17. Địa chỉ trường đến học:
  4. 18. Địa chỉ nơi ở tại nước ngoài: 19. Email ở nước ngoài: 20. Điện thoại khi ở nước ngoài: 21. Ngày bắt đầu vào học (theo thông báo của trường): 22. Thời gian khoá học (theo thông báo của trường): 23. Đề nghị về học phí, sinh hoạt phí: a. Đã được nhận sinh hoạt phí tạm ứng đến tháng nào: b. Số tài khoản cá nhân đã đăng ký (ghi rõ tên người hưởng, tên Ngân hàng và địa chỉ Ngân hàng. Chú ý cần hết sức cẩn thận, không sai để tránh thất lạc tiền gửi): Tên ngân hàng Tên người hưởng Số tài khoản Điạ chỉ ngân hàng Địa chỉ người hưởng Số Iban (nếu có) Mã số ngân hàng (như Swift, Code hoặc ABA/Routing) Thông tin ngân hàng trung gian (nếu có) c. Học phí đã chuyển đến trường chưa? Nếu chưa chuyển xin cho biết tài khoản của trường (cần hết sức cẩn thận, không sai để tránh thất lạc tiền gửi): Xác nhận của cơ sở đào tạo …………….., ngày tháng năm (Ký ghi rõ họ tên, chức danh, đóng dấu) Người báo cáo Note: Để nhận được xác nhận của cơ sở đào tạo lưu học sinh có thể viết báo cáo bằng tiếng Anh. Thông tin liên hệ: Fax của Ban điều hành: 868 3247 Tel: 868 3248 Contact Add: Ban Điều hành Đề án 322 - Phòng 403 - Nhà C - Bộ Giáo dục và đào tạo - 49 Đại cồ Việt - Hà Nội - Việt Nam
  5. BÁO CÁO SỐ 4 (Sau mỗi học kỳ hoặc 06 tháng/lần) Kính gửi: BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VÀ ĐẠI SỨ QUÁN 1. Họ và tên LHS: 2. Ngày tháng năm sinh: 3. Giới tính: 4. Dân tộc: 5. Năm trúng tuyển: 6. Địa chỉ nơi ở tại Việt Nam: 6. Cơ quan công tác giới thiệu đi học (nếu chuyển tiếp từ đại học lên thạc sĩ thì ghi: chưa công tác): 7. Bộ/Cơ quan ngang Bộ/Tỉnh, Thành phố quản lý cơ quan của LHS: 8. Chuyên ngành đang học tại nước ngoài (ghi tiếng Việt và tiếng nước đến học): 10. Tên và địa chỉ trường: 11. Đang học học kỳ mấy, thời gian còn lại: 12. Email ở nước ngoài: 13. Kết quả học tập: (viết theo xếp loại, nếu có; hoặc số môn đạt điểm A, điểm B, C... hoặc theo cách cho điểm của trường đến học; Đối với NCS, TTS: đã đạt kết quả gì?; bắt buộc phải có thông tin này, nếu chưa có thông tin này phải trình bày rõ lý do, nếu không sẽ tạm dừng cấp sinh hoạt phí). Công trình khoa học đã được công bố: đây là thành tích nổi bật, cần báo cáo về Bộ GD&ĐT. Viết cụ thể tên bài báo, tên của các tác giả, tên tạp chí hoặc proceeding hội nghị khoa học ở đâu, tính chất của tạp chí: tạp chí quốc tế, tạp chí Trường đại học? đã phát hành hay đang nhận đăng. Thông tin này cần gửi cùng bản scan trang bìa tạp chí, các trang bài báo theo địa chỉ email: tien.phamsy@gmail.com 14. Nguyện vọng, đề nghị: 15. Họ tên người hướng dẫn (superviser) hoặc người tư vấn (advier): Địa chỉ e-mail của người hướng dẫn/ tư vấn: 16. Góp ý kiến cho các cơ quan quản lý: Bộ GD&DT, Ban Điều hành đề án, Đại sứ quán, về: phương thức quản lý, các dịch vụ cho LHS, kinh phí, học bổng, cung cấp thông tin... 17. Đề nghị về học phí, sinh hoạt phí: a. Đã được nhận sinh hoạt phí đến tháng/ năm nào? b. Cần chuyển học phí tiếp không? (Theo giấy báo của trường): Nếu phải chuyển học phí đề nghị cập nhật lại thông tin tài khoản của trường theo thông tin sau: - Tên ngân hàng - Tên người hưởng (tên chủ - Số tài khoản
  6. - Điạ chỉ ngân hàng tài khoản của trường đại học) - Số Iban (nếu có) - Mã số ngân hàng (như Swift, - Địa chỉ người hưởng Code, hoặc ABA/Routing) - Thông tin ngân hàng trung gian (nếu có) c. Học kỳ cuối cùng xin được chuyển sinh hoạt phí đến tháng/ năm nào? Bao nhiêu tháng? d. Cập nhật lại số tài khoản cá nhân đã đăng ký (ghi rõ tên người hưởng, tên Ngân hàng va địa chỉ Ngân hàng. Chú ý cần hết sức cẩn thận, không sai để tránh thất lạc tiền gửi): - Tên ngân hàng - Tên người hưởng (tên chủ - Số tài khoản - Điạ chỉ ngân hàng tài khoản cá nhân) - Số Iban (nếu có) - Mã số ngân hàng (như Swift, - Địa chỉ người hưởng Code hoặc ABA/Routing) - Thông tin ngân hàng trung gian (nếu có) Xác nhận của cơ sở đào tạo ……………, ngày tháng năm (Ký ghi rõ họ tên, chức danh, đóng dấu) Người báo cáo Note: Để nhận được xác nhận của cơ sở đào tạo lưu học sinh có thể viết báo cáo bằng tiếng Anh hoặc gửi kèm theo kết quả học tập có xác nhận của cơ sở đào tạo nước ngoài. Trong luận án tiến sĩ hoặc luận văn thạc sĩ, cần viết lời cảm ơn Chính phủ Việt Nam đã cấp học bổng và tạo điều kiện để hoàn thành công trình này. Thông tin liên hệ: Fax của Ban điều hành: 868 3247 Tel: 868 3248 Contact Add: Ban điều hành Đề án 322 - Phòng 403 - Nhà C - Bộ Giáo dục và đào tạo - 49 Đại Cồ Việt - Hà Nội - Việt Nam, Website: www.vosp.org
  7. BÁO CÁO SỐ 5 (Báo cáo TỐT NGHIỆP) Kính gửi: - CƠ QUAN ĐẠI DIỆN NGOẠI GIAO NƯỚC CH XHCN VIỆT NAM TẠI …………………................................................................. - BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 1. Họ và tên LHS: …………………………………………………..Giới tính: ................... 2. Ngày tháng năm sinh: .......................................... Nơi sinh: ............................................. 3. Quê quán: ............................................................................................................................ 4. Thời gian được cử đi học tập, công tác: ........................................................................... 5. Ngày tốt nghiệp: ................................................. Ngày về nước: ................................... 6. Kết quả học tập: (viết theo xếp loại, nếu có; hoặc số môn đạt điểm A, điểm B, C… hoặc theo cách cho điểm của Trường; văn bằng được cấp, bắt buộc phải có thông tin này, nếu chưa có thông tin này phải trình bày rõ lý do): .............................................................................................................................................. 7. Nơi đến học tập, công tác ở nước ngoài (ghi rõ tên Trường, Viện, cơ sở đào tạo): ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... 8. Đánh giá của Trường hay Giáo sư (nếu có, viết tóm tắt): ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... 9. Tự đánh giá kết quả: Tên đề tài luận văn thạc sĩ (nếu học thạc sĩ coursework không có luận văn thì ghi: không có luận văn), đề tài luận án tiến sĩ, vấn đề thực tập; Tên và học hàm, học vị của người hướng dẫn; Tự đánh giá đã tiếp thu được điều gì bổ ích nhất trong quá trình học tập. Các công trình khoa học đã được công bố: đây là thành tích nổi bật, cần báo cáo về Bộ GD&ĐT. Viết cụ thể tên từng bài báo, tên của các tác giả, tên tạp chí hoặc proceeding hội nghị khoa học ở đâu, tính chất của tạp chí: tạp chí quốc tế, tạp chí Trường đại học? đã phát hành hay đang nhận đăng. Thông tin này cần gửi cùng bản scan trang bìa tạp chí, các trang bài báo theo địa chỉ email: tien.phamsy@gmail.com ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... 10. Nguyện vọng, đề nghị của LHS (Trở lại cơ quan cũ, bố trí nơi làm việc hoặc công việc mới phù hợp hơn với kết quả đã được đào tạo, vấn đề hoặc công trình kiến nghị được ứng dụng, khả năng ứng dụng, yêu cầu được học tập bồi dưỡng thêm, yêu cầu về điều kiện làm việc trong nước…): .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. 11. Góp ý kiến cho các cơ quan quản lý: Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ban Điều hành Đề án, các Vụ thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đại sứ quán về cách tuyển chọn, hồ sơ, phương thức quản lý, các dịch vụ cho LHS, kinh phí, học bổng, cung cấp thông tin… .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. ..............................................................................................................................................
  8. 12. Cơ quan công tác sau khi tốt nghiệp về Việt Nam: .............................................................................................................................................. 13. Địa chỉ cơ quan, nhà riêng, số điện thoại, email sau khi trở lại công tác hoặc được phân công, tuyển dụng (bắt buộc phải cung cấp thông tin này) ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... 14. Những điểm đặc biệt (Do nhân viên Ban Điều hành viết: nhận xét của Ban Điều hành về thành tích đặc biệt, các lưu ý, kiến nghị trong sử dụng, bồi dưỡng nhân tài): .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. ……………., ngày …….. tháng ……. năm 200… Người khai (ký, ghi rõ họ tên) Khi về nước nộp Hồ sơ tại Ban Điều hành các Đề án đào tạo tại nước ngoài và các Vụ chức năng liên quan của Bộ Giáo dục và Đào tạo, 49 Đại Cồ Việt, Hà Nội. Tóm tắt nội dung luận văn, luận án hay vấn đề thực tập (Không quá 100 từ) • Lưu ý: Phải có nhận xét của cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam ở nước sở tại (mẫu kèm theo)
  9. Mẫu xác nhận của ĐSQ (xin xác nhận khi kết thúc mỗi năm học) ĐẠI SỨ QUÁN NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TẠI: …………………………………………….. ************ GIẤY CHỨNG NHẬN Năm học: Đại sứ quán nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại: ..................................................................................................................................... căn cứ vào hồ sơ có tại Bộ phận phụ trách công tác lưu học sinh, chứng nhận rằng: Ông (Bà):..................................................................................................................... Sinh ngày: .................................. tại........................................................................... Công tác tại: ............................................................................................................... Theo khoá đào tạo (Đại học, Tiến sĩ, Thạc sĩ, Thực tập sinh, Nâng cao trình độ,...): ..................................................................................................................................... tại (Tên Trường Đại học, Viện nghiên cứu,...): ..................................................................................................................................... từ tháng ......... năm 200..... đến tháng ........ năm 200..... Hiện tại, Ông (Bà) đã kết thúc năm học từ tháng …..năm 200….đến tháng ….năm 200…… Thời gian còn lại: …. Trong năm học này, Ông (Bà): .................................................................................. đã chấp hành đúng những quy định của Đại sứ quán đối với lưu học sinh. Kính chuyển Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các cơ quan chức năng giải quyết các thủ tục tiếp theo cho lưu học sinh. ..........., ngày ....... tháng ....... năm 200.... Đại sứ (Ký ghi rõ họ tên, đóng dấu)
  10. Mẫu xác nhận của ĐSQ (xin xác nhận khi kết thúc khoá học) ĐẠI SỨ QUÁN NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TẠI: …………………………………………….. ************ GIẤY CHỨNG NHẬN Đại sứ quán nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại: ..................................................................................................................................... căn cứ vào hồ sơ có tại Bộ phận phụ trách công tác lưu học sinh, chứng nhận rằng: Ông (Bà):..................................................................................................................... Sinh ngày: .................................. tại........................................................................... Công tác tại: ............................................................................................................... Theo khoá đào tạo (Tiến sĩ, Thạc sĩ, Thực tập sinh, Nâng cao trình độ,...): ..................................................................................................................................... tại (Tên Trường Đại học, Viện nghiên cứu,...): ..................................................................................................................................... từ tháng ......... năm 200..... đến tháng ........ năm 200..... Trong quá trình học tập, Ông (Bà): ........................................................................... đã chấp hành đúng những quy định của Đại sứ quán đối với lưu học sinh. Kính chuyển Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các cơ quan chức năng giải quyết các thủ tục tiếp theo cho lưu học sinh. ..........., ngày ....... tháng ....... năm 200.... Đại sứ (Ký ghi rõ họ tên, đóng dấu) Ghi chú: Mãu này để xin xác nhận khi kết thúc khoá học

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản