Đơn đề nghị cấp lại giấy phép

Chia sẻ: Nguyễn Kim Ngọc | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
59
lượt xem
2
download

Đơn đề nghị cấp lại giấy phép

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thủ tục hành chính của sở tài nguyên và môi trường, Đơn đề nghị cấp lại giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đơn đề nghị cấp lại giấy phép

  1. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY PHÉP HÀNH NGHỀ KHOAN NƯỚC DƯỚI ĐẤT Kính gửi:..............................................................................(1) 1. Chủ giấy phép: 1.1. Tên chủ giấy phép:...................................................................................................................................... 1.2 Địa chỉ:.......................................................................................................................................................... 1.3. Điện thoại:........................ Fax:....................... E-mail:................................................................................ 1.4. Quyết định thành lập (hoặc giấy đăng ký hoạt động kinh doanh) số.... ngày.... tháng.... năm..... do (tên cơ quan ký quyết định thành lập hoặc tên cơ quan cấp giấy đăng ký hoạt động kinh doanh). 2. Lý do đề nghị cấp lại giấy phép: ........................................................................................................................................................................(2) 3. Các thông tin về giấy phép đã được cấp: (cơ quan cấp....; năm cấp....; quy mô hành nghề..., thời gian hành nghề). (tên tổ chức/cá nhân đề nghị cấp lại giấy phép) cam kết và chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự chính xác của những thông tin nêu trên. Đề nghị (tên cơ quan cấp phép) xem xét, cấp lại giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất cho (tên tổ chức/cá nhân đề nghị cấp lại giấy phép) theo nội dung của giấy phép đã được cấp. .........., ngày.... tháng.... năm........ Tổ chức/cá nhân đề nghị (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) (1) Tên cơ quan đã cấp giấy phép: (2) Nêu rõ nguyên nhân giấy phép bị mất hoặc bị hư hỏng, rách nát.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản