Đơn đề nghị thành lập văn phòng công chứng

Chia sẻ: Nguyễn Duy Phương | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
137
lượt xem
10
download

Đơn đề nghị thành lập văn phòng công chứng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thủ tục hành chính, thủ tục sở tư pháp,Đơn đề nghị thành lập văn phòng công chứng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đơn đề nghị thành lập văn phòng công chứng

  1. TP-CC-02 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- ĐƠN ĐỀ NGHỊ THÀNH LẬP VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG (đối với Văn phòng công chứng do một công chứng viên thành lập) Kính gửi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế Tên tôi là:......................................................... Nam, nữ:.............................................. Sinh ngày............/............/............................................................................................ Quyết định bổ nhiệm công chứng viên số:........................... ngày ......./........../ ……….......... đề nghị thành lập Văn phòng công chứng với các nội dung sau đây: 1. Tên đầy đủ của Văn phòng công chứng (ghi bằng chữ in hoa):................................ ....... ..................................................................................................................................... 2. Địa chỉ trụ sở: ............................................................................................................ ..................................................................................................................................... Điện thoại:.................................... Fax:...................................... Email:......................... Website (nếu có):.......................................................................................................... 3. Trưởng Văn phòng công chứng: Họ và tên:......................................................... Nam, nữ:............................................. Sinh ngày......../............/............................................................................................... Chứng minh nhân dân số:.................................. Ngày cấp:......../........./......................... Nơi cấp:....................................................................................................................... Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:.................................................................................... .................................................................................................................................. Chỗ ở hiện nay:........................................................................................................... .................................................................................................................................. Tôi xin cam đoan nghiêm chỉnh tuân thủ pháp luật và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ theo quy định của pháp luật. Tỉnh (thành phố)...., ngày.......tháng......năm...... Công chứng viên (ký và ghi rõ họ tên)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản