Đơn đề nghị xác nhận Bảo Hiểm Y Tế

Chia sẻ: Tran Anh Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
1.487
lượt xem
62
download

Đơn đề nghị xác nhận Bảo Hiểm Y Tế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đơn đề nghị xác nhận Bảo Hiểm Y Tế. Việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai nhằm tạo sự thống nhất trong thực hiện hồ sơ thủ tục hành chính và tiện lợi cho người khai, người điền. Đạt được mục tiêu này thì việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai là cần thiết, tạo tiện lợi cho cá nhân, tổ chức khi hoàn thiện hồ sơ. Hầu hết các mẫu đơn, mẫu tờ khai được ban hành là cần thiết trong thực hiện thủ tục hành chính....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đơn đề nghị xác nhận Bảo Hiểm Y Tế

  1. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập – Tự Do –Hạnh Phúc ĐƠN ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN Kính gửi : BẢO HIỂM XÃ HỘI TP. HỒ CHÍ MINH Tôi tên : ……………………………………………………………………………………. năm sinh: …………………….. Địa chỉ: …………………………………………………………………………. …………………………………………………………… Số thẻ BHYT: ……………………………………………………… Theo đối tượng ………………………………… của xã ……………………………………………………………………. Tôi đã tham gia Bảo hiểm liên tục từ ……………………… đến hết ngày ………………………. Tại Bảo hiểm x hội TP. Hồ Chí Minh Nay kính đề nghị Bảo hiểm x hội thnh phố, xác nhận thời gian tham gia bảo hiểm liên tục trên để tôi hưởng chế độ bảo hiểm theo quy định. TP.HCM, ngày ……… tháng ……… năm 200…… Người đề nghị Phần xác minh: Ông, Bà : ……………………………………………………………. Số thẻ BHYT: …………………………………….……………… Đ tham gia BHYT tại Bảo hiểm x hội TP. Hồ Chí Minh. từ ngày ………………………………… đến hết ngày …………………………………….. Ký tên Số :………………/ BHXH-Pthu XÁC NHẬN THỜI GIAN THAM GIA BẢO HIỂM Ông, Bà : ……………………………………..……………………. Số thẻ BHYT: …………………………………………… Đã có thời gian tham gia Bảo hiểm xã hội liên tục trên thuộc diện hưởng quyền lợi Bảo hiểm xã hội . Ngày ……… tháng ……… năm 200…… KT. GIÁM ĐỐC Đỗ Quang Khánh

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản