ĐƠN VỊ ĐO DIỆN TÍCH; XĂNG -TI - MÉT - VUÔNG

Chia sẻ: Lotus_4 Lotus_4 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
124
lượt xem
4
download

ĐƠN VỊ ĐO DIỆN TÍCH; XĂNG -TI - MÉT - VUÔNG

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'đơn vị đo diện tích; xăng -ti - mét - vuông', tài liệu phổ thông, toán học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: ĐƠN VỊ ĐO DIỆN TÍCH; XĂNG -TI - MÉT - VUÔNG

  1. ĐƠN VỊ ĐO DIỆN TÍCH; XĂNG -TI - MÉT - VUÔNG I) Mục tiờu: Giúp học sinh + Biết 1cm2 là diện tớch của hỡnh vuụng cú cạnh dài 1cm + Biết đọc, viết số đo diện tích theo xăng-ti-mét vuông + Hiểu được số đo diện tích của một hỡnh theo xăng-to-mét vuông chính là ô vuông 1cm2 có trong hỡnh đó II) Đồ dựng dạy – học - GV: Hỡnh vuụng cú cạnh 1cm - HS: SGK, vở ô ly III) Hoạt động dạy – học Nội dung Cỏch thức tiến hành T: Nêu yêu cầu BT A) KT bài cũ ( 4’) H: Lờn bảng làm bài - Bài 3 trang 150 SGK B) Bài mới T: Nhận xét , chấm điể m ( 35’) 1.Giới thiệu bài 2. Giới thiệu xăng-ti-mét vuông T: Giới thiệu trực tiếp - Xăng-ti-mét vuông là diện tích của hỡnh T: Phỏt cho H hỉnh vuụng cạnh là 1cm vuụng cú cạnh dài 1 cm H: Lấy thước kẻ đo 4 cạnh - Xăng-ti-mét vuông viết tắt là : Cm2. Diện + Diện tớch của hỡnh vuụng này là tớch hỡnh vuụng cạnh 1cm:1cm2 bao nhiờu ?
  2. H: Đọc đơn vị : cm2 ( 5 em) 3. Thực hành - Bài 1: Viết theo mẫu H: Nờu yờu cầu bài tập Làm bài vào vở Đ ọc Viết 5cm2 Lờn bảng làm bài ( 3 em) Năm xăng - ti - mét vuông 120cm2 T: Chữa bài, kết luận Một trăm hai mươi xăng - ti - mét vuông 1500cm2 Một nghìn năm trăm xăng - ti - mét vuông 10000cm2 H: Nờu yờu cầu bài tập Mười nghìn xăng - ti - mét Làm bài vào vở vuông Nờu KQ của bài T: Nhận xột , kết luận Bài 2: Viết vào chỗ chấm theo mẫu H: Nờu yờu cầu bài tập Lờn bảng làm bài ( 2 em) Làm vào vở ( cả lớp) T: Nhận xột , chữa bài - Bài 3: Tớnh a. 18 cm2 + 26 cm2 = 44 cm2
  3. 40 cm2 – 17cm2 = 23 cm2 H: Đọc đề toán b. 6cm2 x 4 = 24 cm2 Phân tích đề 32 cm2 : 4 = 8 cm2 Làm bài vào vở Lờn bảng làm bài - Bài 4: T: Nhận xột , kết luận Bài giải Diện tích tờ giấy màu xanh lớn hơn diện tích tờ giấy màu đỏ là : T: Tổng kết giờ học H: Hoàn thiện cỏc BT ở nhà 300 – 80 = 20 ( cm2) ĐS : 20 cm2 4. Củng cố- dặn dũ ( 1’)
Đồng bộ tài khoản