ĐƠN VỊ ĐO DIỆN TÍCH; XĂNG -TI - MÉT - VUÔNG

Chia sẻ: lotus_4

Tham khảo tài liệu 'đơn vị đo diện tích; xăng -ti - mét - vuông', tài liệu phổ thông, toán học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Nội dung Text: ĐƠN VỊ ĐO DIỆN TÍCH; XĂNG -TI - MÉT - VUÔNG

ĐƠN VỊ ĐO DIỆN TÍCH; XĂNG -TI - MÉT - VUÔNG

I) Mục tiờu: Giúp học sinh

+ Biết 1cm2 là diện tớch của hỡnh vuụng cú cạnh dài 1cm

+ Biết đọc, viết số đo diện tích theo xăng-ti-mét vuông

+ Hiểu được số đo diện tích của một hỡnh theo xăng-to-mét

vuông chính là ô vuông 1cm2 có trong hỡnh đó

II) Đồ dựng dạy – học

- GV: Hỡnh vuụng cú cạnh 1cm

- HS: SGK, vở ô ly

III) Hoạt động dạy – học

Nội dung Cỏch thức tiến hành

T: Nêu yêu cầu BT
A) KT bài cũ ( 4’)

H: Lờn bảng làm bài
- Bài 3 trang 150 SGK

B) Bài mới T: Nhận xét , chấm điể m
( 35’)

1.Giới thiệu bài

2. Giới thiệu xăng-ti-mét vuông T: Giới thiệu trực tiếp

- Xăng-ti-mét vuông là diện tích của hỡnh T: Phỏt cho H hỉnh vuụng cạnh là 1cm

vuụng cú cạnh dài 1 cm H: Lấy thước kẻ đo 4 cạnh

- Xăng-ti-mét vuông viết tắt là : Cm2. Diện + Diện tớch của hỡnh vuụng này là

tớch hỡnh vuụng cạnh 1cm:1cm2 bao nhiờu ?
H: Đọc đơn vị : cm2 ( 5 em)

3. Thực hành

- Bài 1: Viết theo mẫu

H: Nờu yờu cầu bài tập

Làm bài vào vở
Đ ọc Viết

5cm2 Lờn bảng làm bài ( 3 em)
Năm xăng - ti - mét vuông

120cm2 T: Chữa bài, kết luận
Một trăm hai mươi xăng - ti

- mét vuông

1500cm2
Một nghìn năm trăm xăng -

ti - mét vuông

10000cm2 H: Nờu yờu cầu bài tập
Mười nghìn xăng - ti - mét

Làm bài vào vở
vuông

Nờu KQ của bài

T: Nhận xột , kết luận
Bài 2: Viết vào chỗ chấm theo mẫuH: Nờu yờu cầu bài tập

Lờn bảng làm bài ( 2 em)

Làm vào vở ( cả lớp)

T: Nhận xột , chữa bài
- Bài 3: Tớnh

a. 18 cm2 + 26 cm2 = 44 cm2
40 cm2 – 17cm2 = 23 cm2

H: Đọc đề toán
b. 6cm2 x 4 = 24 cm2

Phân tích đề
32 cm2 : 4 = 8 cm2

Làm bài vào vở

Lờn bảng làm bài
- Bài 4:

T: Nhận xột , kết luận
Bài giải

Diện tích tờ giấy màu xanh lớn hơn diện

tích tờ giấy màu đỏ là : T: Tổng kết giờ học

H: Hoàn thiện cỏc BT ở nhà
300 – 80 = 20 ( cm2)

ĐS : 20 cm24. Củng cố- dặn dũ ( 1’)
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản