Đơn xin bảo lưu kết quả học tập

Chia sẻ: hoangtuech6591

Tài liệu tham khảo về biểu mẫu, văn bản - Đơn xin bảo lưu kết quả học tập.

Nội dung Text: Đơn xin bảo lưu kết quả học tập

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

ĐƠN XIN BẢO LƯU KẾT QUẢ HỌC TẬP

Kính gởi : - Ban Giám Hiệu Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật
Vinatex TP.HCM.
- Phòng Đào Tạo
Tôi tên : ................................................... ……………………………….
Ngày sinh:..................................................................................................
Nơi sinh : ...................................................................................................
Hộ khẩu thường trú : .................................................................................
...................................................................................................................
Là học sinh lớp: ...........................; Trình độ: …………………………..
Ngành …………………..; Hệ : ………………..; Khóa : ………………
Nay Tôi làm đơn này kính xin Ban Giám Hiệu, Phòng Đào Tạo
cho phép tôi được bảo lưu kết quả học tập (năm học…………….; học kỳ
……………..) với kết quả như sau:
Học kỳ I – Năm học …………………
Stt Môn học (Học phần) Số tiết Số Điểm Môn học (Học
ĐVHT phần)
1
2
3…
Học kỳ II – Năm học …………………
Stt Môn học (Học phần) Số tiết Số Điểm Môn học (Học
ĐVHT phần)
1
2
3…

Lý do : .......................................................................................................
Kính mong được sự chấp thuận của Ban Giám Hiệu và Phòng Đào Tạo.
Tôi xin chân thành cám ơn.
TP. HCM , Ngày tháng năm
X¸ác nhận của GVCN Người viết đơnTên : ..........................................................
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản