Đơn xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất

Chia sẻ: Nguyễn Kim Ngọc | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
138
lượt xem
17
download

Đơn xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thủ tục hành chính của sở tài nguyên và môi trường, Đơn xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh giống thủy sản

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đơn xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất

  1. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ................., ngày ..... tháng ..... năm 2009 ĐƠN XIN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT, KINH DOANH GIỐNG THUỶ SẢN Kính gửi: Chi cục Nuôi trồng Thuỷ sản Thừa Thiên Huế. 53 Nguyễn Huệ - TP.Huế Tên cơ sở:..................................................................................................... Loại hình kinh doanh:.................................................................................. Địa chỉ:.......................................................................................................... Điện thoại: ..........................Fax:................................................................. Họ và tên chủ cơ sở:................................................................................... Địa chỉ thường trú của cơ sở:...................................................................... ........................................................ Điện thoại: ..........................Fax: ................................................................ Email:........................................................................................................... Đề nghị Quý cơ quan tiến hành kiểm tra các điều kiện và cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh giống thuỷ sản. Cơ sở cam đoan duy trì đầy đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh sau khi đã được cấp giấy chứng nhận theo quy định Pháp luật hiện hành. CHỦ CƠ SỞ Ký tên, đóng dấu (nếu có)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản