Đơn xin chuyển sang chương trình giáo dục khác_19 SV-P.HC-TH

Chia sẻ: Tran Anh Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
110
lượt xem
17
download

Đơn xin chuyển sang chương trình giáo dục khác_19 SV-P.HC-TH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo đơn - biểu mẫu 'đơn xin chuyển sang chương trình giáo dục khác_19 sv-p.hc-th', biểu mẫu - văn bản, đơn từ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đơn xin chuyển sang chương trình giáo dục khác_19 SV-P.HC-TH

  1. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐƠN XIN CHUYỂN SANG HỌC CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC KHÁC (Áp dụng cho HS-SV không đủ điều kiện tốt nghiệp và buộc thôi học) Kính gửi: Hiệu trưởng Trường Đại học Tiền Giang Họ và tên: ………………………………………………………………....... Ngày sinh: ……..…/……./……….. Nơi sinh: ……….…………………… Mã số SV: ………………………..... Lớp: …………………………………. Ngành:…………………………..…..Khoa:………………………………... Địa chỉ thường trú:……………………………………………….. ………… Điện thoại liên lạc: ………………………………………………….. ……... Email : ……………………………………………………..……………….. Nay Tôi làm đơn này, kính đề nghị Hiệu trưởng Trường Đại học Tiền Giang xem xét cho Tôi được chuyển từ chương trình giáo dục:............................, bậc:.....................sang chương trình giáo dục.................................bậc…............... Lý do: …………………………………………………………………...….. …………………………………………………………….………..………….. ……………………………………………………………..…. ……………………..……………………………………………………………. ………..…………..…………………………………………………………….. ….…………………….. Rất mong được sự xem xét của Hiệu trưởng./. 19 SV-P.HC-TH
  2. Mỹ Tho, ngày…… tháng…… năm 20… Người làm đơn (Ký tên và ghi rõ họ tên) ………………………………... 19 SV-P.HC-TH
Đồng bộ tài khoản