Đơn xin đăng kí khai sinh

Chia sẻ: Chau Duong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
165
lượt xem
23
download

Đơn xin đăng kí khai sinh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mẫu "Đơn xin đăng kí khai sinh" đây là mẫu đơn dùng cho trường hợp có yếu tố nước ngoài. Tham khảo mẫu đơn bạn chỉ cần điền một số thông tin của bản thân mình là đã có được một mẫu đơn đăng kí khai sinh đúng với quy định.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đơn xin đăng kí khai sinh

  1. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------------------------------- ĐƠN XIN ĐĂNG KÝ KHAI SINH (Dùng cho trường hợp có yếu tố nước ngoài) Tôi là (Họ và tên người làm đơn):......................................... Ngày, tháng, năm sinh: ........................................................ Nơi thường trú: ................................................................... Hộ chiếu/Giấy tờ hợp lệ thay thế:.......................................... Số.........., cấp tại:.............., ngày, tháng, năm cấp:................ Quan hệ với người được khai sinh: ....................................... Xin đăng ký khai sinh cho người có tên dưới đây: Họ và tên:.......................................Giới tính:........................ Ngày, tháng, năm sinh: ....................................................... Nơi sinh:......... Dân tộc:.................Quốc tịch:................... Con thứ mấy: ..............Số con trong một lần sinh: ............. Phần khai về CHA MẸ cha, mẹ Họ và tên Ngày, tháng, năm sinh Dân tộc Quốc tịch Quê quán Nơi thường trú tại Việt Nam hoặc ở nước ngoài Nơi tạm trú tại Việt Nam (nếu
  2. có0 Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về lời khai của mình. Đề nghị Quý Ủy ban xem xét, đăng ký. ......., ngày...........tháng.........năm .......... Người làm đơn (Ký và ghi rõ họ tên)
Đồng bộ tài khoản