Đơn xin đăng kí khai sinh quá hạn

Chia sẻ: Chau Duong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
218
lượt xem
24
download

Đơn xin đăng kí khai sinh quá hạn

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mẫu "Đơn xin đăng kí khai sinh quá hạn" trình bày một số nội dung như: các thông tin của bản thân, nơi thường trú, dân tộc, quốc tịch, quê quán. Chỉ cần điền đầy đủ các thông tin là bạn đã có một đơn xin đăng kí khai sinh quá hạn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đơn xin đăng kí khai sinh quá hạn

  1. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------------------------------- ĐƠN XIN ĐĂNG KÝ KHAI SINH QUÁ HẠN Kính gửi: Uỷ ban nhân dân ........................................................ Tôi là (Họ và tên người làm đơn):................................................... Ngày, tháng, năm sinh: .......................................................... Nơi thường trú/Tạm trú: ............................................ Giấy CMND/Giấy tờ hợp lệ thay thế:........................... Số............., cấp tại:................., ngày, tháng, năm cấp:.............. Quan hệ với người được khai sinh: .................... Xin đăng ký khai sinh cho người có tên dưới đây: Họ và tên:.......................................................Giới tính:........................ Ngày, tháng, năm sinh: ........................................................ Nơi sinh: ..............Dân tộc:.....................Quốc tịch:.................... Con thứ mấy: ..................Số con trong một lần sinh: .............................. Phần khai về cha, mẹ CHA MẸ Họ và tên Ngày, tháng, năm sinh Dân tộc Quốc tịch Quê quán (5) Nơi thường trú/tạm trú (1) Lý do không đăng ký đúng hạn: ........................................................................................... 1
  2. ............................................................................................................................ ............................................................................................................................ ............................................................................................................................ ............................................................................................................................ ................................................................................ Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về lời khai của mình. Đề nghị Quý Ủy ban xem xét, đăng ký. ............................., ngày...........tháng...........năm .......... Người làm đơn (Ký và ghi rõ họ tên) 2
Đồng bộ tài khoản