ĐƠN XIN DỰ TUYỂN

Chia sẻ: chicilonhn

ĐƠN XIN DỰ TUYỂN

Nội dung Text: ĐƠN XIN DỰ TUYỂN

ĐƠN XIN DỰ TUYỂN
Xin thi tuyển vào vị trí:________________________________________________________

Thông tin cá nhân
Họ tên:………………………………..............Ngày sinh:……..............................Nam / Nữ..............
Địa chỉ:…………………………………………...……………………………………………............
Điện thoại:
…………………............................DĐ: .............................................................................
CMTND số:…………………….......................Ngày cấp:……………………
Tại…………...............
Nơi sinh:………………………………………………...……………………………………..............

Hoàn cảnh gia đình
Quan
Họ và Tên Tuổi hệ gia Nghề nghiệp Địa chỉ gia đình
đình
Qúa trình công tác của bản thân.
Hình Thời gian làm việc
Vị Lương Thưởn Lý do nghỉ
Nơi công tác thức Từ năm Đến
Trí CB g việc
KD năm
Mức lương cơ bản mong muốn:……………………………...… Ngày có thể đi làm:……………
Khai báo các thông tin


• Dành cho ứng viên nữ; Bạn đang mang thai đúng không? Có Không
• Bạn có quen ai trong công ty Tín Trực không? Có Không
• Bạn có sẵn sàng làm theo ca không? Có Không


Tôi xin cam đoan những điều tôi khai trên đây đều là sự thực, và tôi không bỏ qua bất kỳ
một thông tin nào. Nếu bất cứ thông tin nào trên đây bị coi là sai hoặc không đúng sự thực, Công
ty có thể loại bỏ đơn xin việc của tôi mà không cần thông báo hay bồi thường gì cả.

Chữ ký của ứng viên Ngày........... tháng ........ năm 2009


Đánh giá của người phỏng vấn


Đánh giá:
Không chấp nhận Xem xét Chọn Xếp loại:


Người phỏng vấn: Ngày ............ tháng ...........năm 2009
Nếu người xin việc được tuyển dụng yêu Phòng HCNS / Bộ phận nhân sự:
cầu điền vào phần dưới đây:
Chức danh: Kiểm tra hồ sơ, những giấy tờ cần bổ sung:
…………………………………………………
Lương cơ bản:
………………………………………................
Ngày bắt đầu đi làm:
………………………………………................
..............................................................................
..............................................................................
Ký tên:
(Nhân viên tuyển dụng) Ký tên:


Bắc Giang, ngày ....... tháng .......năm 2009
Ký duyệt tuyển dụng
Tổng Giám Đốc
La Mỹ Hoàn
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản