ĐƠN XIN GIA HẠN ĐÓNG HỌC PHÍ

Chia sẻ: phuonghoangnho

Tài liệu tham khảo mẫu đơn gia hạn đóng học phí

Nội dung Text: ĐƠN XIN GIA HẠN ĐÓNG HỌC PHÍ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


ĐƠN XIN GIA HẠN ĐÓNG HỌC PHÍ

Kính gửi: BAN GIÁM HIỆU
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

Tôi tên:.......................................................................... Mã số sinh viên: .....................
Ngày sinh:… /… /………
Hiện đang học lớp (ngành):.......................................khoá:............................................
Hệ đào tạo chính quy tại Trường Đại học Cần Thơ.
Hộ khẩu thường trú:........................................................................................................
Địa chỉ liên lạc thuận tiện nhất:…..................................................................................
Điện thoại cố định: ....................................................... Di động...................................
Tổng số tiền xin gia hạn trong học kỳ ……, năm học……….. - ………. là:
Bằng số: ....................................... đồng.
Bằng chữ:........................................................................................................................
Kính xin Ban Giám hiệu Trường Đại học Cần Thơ cho phép được gia hạn đóng học
phí đến ngày …. tháng …. năm…………..
Lý do:..............................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
Tôi xin cam đoan sẽ nộp đủ tiền học phí cho nhà trường đúng thời gian nêu trên. Nếu
vi phạm tôi xin chịu mọi hình thức kỷ luật theo quy định hiện hành.
Kính mong được sự chấp thuận của Ban Giám hiệu..


Cần Thơ, ngày… tháng … năm 200…
NGƯỜI LÀM ĐƠN
(Ký tên và ghi rõ họ tên)
Ý KIẾN CỦA CỐ VẤN HỌC TẬP Ý KIẾN CỦA KHOA
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản