Đơn xin gia hạn giấy phép chế biến khoáng sản

Chia sẻ: Nguyễn Kim Ngọc | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
90
lượt xem
8
download

Đơn xin gia hạn giấy phép chế biến khoáng sản

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thủ tục hành chính của sở tài nguyên và môi trường, Đơn xin chế biến Đơn xin gia hạn giấy phép chế biến khoáng sản

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đơn xin gia hạn giấy phép chế biến khoáng sản

  1. MẪU SỐ 13 (TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số:........ ....., ngày... tháng... năm... ĐƠN XIN GIA HẠN (TRẢ LẠI) GIẤY PHÉP CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế (Tên tổ chức, cá nhân).............................................................................. Trụ sở tại:................................................................................................ Điện thoại:........................................ Fax:............................................... Được phép chế biến (tên khoáng sản) ............ theo Giấy phép chế biến khoáng sản số.... ngày... tháng... năm.... Nay xin được gia hạn (trả lại) Giấy phép chế biến khoáng sản đến ngày.... tháng....... năm..... Sản lượng sản phẩm các loại (nếu có thay đổi so với Giấy phép)...................... ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. Lý do xin gia hạn (trả lại) giấy phép chế biến khoáng sản: ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. (Tên tổ chức, cá nhân).............. cam đoan thực hiện đúng quy định của pháp luật về khoáng sản và quy định của pháp luật khác có liên quan. (Tổ chức, cá nhân làm đơn) Ký tên, đóng dấu Tài liệu gửi kèm theo: - - -
Đồng bộ tài khoản