Đơn xin nghỉ phép

Chia sẻ: chuabietbo

Tài liệu tham khảo biểu mẫu văn bản về Đơn xin nghỉ phép

Nội dung Text: Đơn xin nghỉ phép

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Hà nội, ngày____ tháng_____ năm______


ĐƠN XIN NGHỈ VIỆC

Kính gửi: -
-


Họ và tên :
Sinh ngày : 19/05/1975
Chức vụ :
Đơn vị công tác :


Nay tôi làm đơn này xin được nghỉ việc…………. ngày, kể từ ngày_______/________/______
đến hết ngày_______/________/__________
Hình thức nghỉ việc:
…………………………………………………………………………………….
Nơi nghỉ:………………………………………………………………………………………………..
Điện thoại liên lạc:
……………………………………………………………………………………...
Lý do xin nghỉ việc:
………………………………………………………………………………………………………….
.
………………………………………………………………………………………………………….
.
………………………………………………………………………………………………………….
.
………………………………………………………………………………………………………….
.
Kính trình ………………………………………………………………………….xem xét, giải
quyết


Tôi xin trân trọng cảm ơn!


GIÁM ĐỐC PHÊ DUYỆT TRƯỞNG PHÒNG NGƯỜI LÀM ĐƠN
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản