Vui lòng download xuống để xem tài liệu đầy đủ.

Đơn xin nghỉ phép

Chia sẻ: | Ngày: | Loại File: doc | 2 trang

0
5.988
lượt xem
423
download

Tài liệu tham khảo biểu mẫu văn bản về Đơn xin nghỉ phép

Lưu

Đơn xin nghỉ phép
Nội dung Text

  1. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà nội, ngày____ tháng_____ năm______ ĐƠN XIN NGHỈ VIỆC Kính gửi: - - Họ và tên : Sinh ngày : 19/05/1975 Chức vụ : Đơn vị công tác : Nay tôi làm đơn này xin được nghỉ việc…………. ngày, kể từ ngày_______/________/______ đến hết ngày_______/________/__________ Hình thức nghỉ việc: ……………………………………………………………………………………. Nơi nghỉ:……………………………………………………………………………………………….. Điện thoại liên lạc: ……………………………………………………………………………………... Lý do xin nghỉ việc: …………………………………………………………………………………………………………. . …………………………………………………………………………………………………………. . …………………………………………………………………………………………………………. . …………………………………………………………………………………………………………. . Kính trình ………………………………………………………………………….xem xét, giải quyết Tôi xin trân trọng cảm ơn! GIÁM ĐỐC PHÊ DUYỆT TRƯỞNG PHÒNG NGƯỜI LÀM ĐƠN

Có Thể Bạn Muốn Download

Đồng bộ tài khoản