Đơn xin nghỉ việc

Chia sẻ: meomeo

Biểu mẫu này dùng để xin dừng công tác tại công ty.

Nội dung Text: Đơn xin nghỉ việc

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------------------------

ĐƠN XIN NGHỈ VIỆC

Kính gửi : ................................
...............................

Tôi tên là : .................................................................................................................
Chức vụ : ............................................... Bộ phận : ..........................................
Nay tôi làm đơn này, kính xin Ban giám đốc cho tôi được thôi việc kể từ ngày
...................................................................…………….
Lý do :.......................................................................................................................
...................................................................……………............................................
Tôi đã bàn giao công việc cho :...................Bộ phận : ................................
Các công việc được bàn giao :
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
Tôi cam đoan đã bàn giao công việc lại cho bộ phận có liên quan trước khi nghỉ việc.
Rất mong Ban Giám đốc xem xét và chấp thuận cho tôi được phép thôi việc. Tôi xin
chân thành cảm ơn.
Trưởng bộ phận Người làm đơn
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản