Đơn xin nghỉ việc không lương

Chia sẻ: chuabietbo

Tài liệu tham khảo biểu mẫu văn bản về Đơn xin nghỉ việc không lương

Nội dung Text: Đơn xin nghỉ việc không lương

ĐƠN XIN NGHỈ VIỆC RIÊNG
Kính gửi : Ban Giám Đốc Công Ty
Phòng Hành chánh – Nhân sự

Tôi tên là : ...................................................................................................…
MSNV : ........................................... Bộ phận : .................................…
Địa chỉ và số điện thoại liên lạc khi cần thiết :.........................................…
......................................................................................................................…
......................................................................................................................…

Nay tôi trình đơn này kính xin BGĐ chấp thuận cho tôi được nghỉ việc
riêng (nghỉ không lương)
Trong thời gian .…..... ngày (Kể từ ngày…………………….... đến hến
ngày ……….....................................................……..)
Lý do:
......................................................................................................................…
......................................................................................................................…
......................................................................................................................…
......................................................................................................................…
......................................................................................................................…

Tôi đã bàn giao công việc cho :……………………..Bộ phận : ……………
Các công việc được bàn giao :
......................................................................................................................…
......................................................................................................................…
......................................................................................................................…
Trưởng BP Người làm đơn


TP.HCNS
Ban giám đốc
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản