ĐƠN XIN NHẬN CÔNG TÁC

Chia sẻ: falco

Kính gửi: BAN GIÁM ĐỐC VIỆN PTĐB Tôi tên: .......... (MSCC: ......) Giảng viên hoặc cán bộ nghiên cứu của Viện được cử đi học chương trình đào tạo

Chủ đề liên quan:

 

Nội dung Text: ĐƠN XIN NHẬN CÔNG TÁC

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM
VIỆN NC PHÁT TRIỂN ĐBSCL Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
───────── ─────────────────

Cần Thơ, ngày tháng năm


ĐƠN XIN NHẬN CÔNG TÁC

Kính gửi: BAN GIÁM ĐỐC VIỆN PTĐB


Tôi tên: .......... (MSCC: ......) Giảng viên hoặc cán bộ nghiên cứu của Viện được
cử đi học chương trình đào tạo ............, chuyên ngành “........” tại Đại học .........., ........
(tên nước) theo quyết định số ........./QĐ-BGD&ĐT-TCCB, thời gian ....... năm, từ
tháng ........ năm ......... Tôi đã hoàn thành nhiệm vụ học tập, trở về nước
ngày ......./......../.......... và nhận công tác tại Viện từ ngày ......./......../.........

Kính đề nghị Ban Giám đốc Viện thu nhận và giải quyết các chế độ có liên quan
theo qui định.

Kính chào trân trọng.Người làm đơn
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: Hồ sơ tổ chức.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản