ĐƠN XIN TẠM HOÃN NGHĨA VỤ QUÂN SỰ

Chia sẻ: noen2412

Tôi tên: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mã số sinh viên: . . . . . . . . . . . . Ngày sinh: . . ./. . ./. . . . . . Hiện đang học lớp (ngành): . . . . . . . . . . . . . . . . . Khóa: . . . . . . Hệ đào tạo chính quy tại Trường Đại học Sài Gòn. Hộ khẩu thường trú: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nội dung Text: ĐƠN XIN TẠM HOÃN NGHĨA VỤ QUÂN SỰ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN XIN TẠM HOÃN NGHĨA VỤ QUÂN SỰ


Kính gởi: - BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN
- BAN CHỦ NHIỆM KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Tôi tên: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mã số sinh viên: . . . . . . . . . . . .
Ngày sinh: . . ./. . ./. . . . . . Hiện đang học lớp (ngành): . . . . . . . . . . . . . . . . . Khóa: . . . . . .
Hệ đào tạo chính quy tại Trường Đại học Sài Gòn. Hộ khẩu thường
trú: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nay tôi làm đơn này kính gởi đến Ban Giám hiệu Trường Đại học Sài Gòn xác
nhận cho tôi được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự tại địa phương theo quy định.

Kính mong được sự chấp thuận của Ban Giám hiệu./.

. . . . . . . . . ., ngày . . . tháng . . . năm . . . . .
Người làm đơn
(Ký tên và ghi rõ họ tên)
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản