Vui lòng download xuống để xem tài liệu đầy đủ.

ĐƠN XIN THAM GIA NGHĨA VỤ QUÂN SỰ TỰ NGUYỆN

Chia sẻ: | Ngày: doc 2 p | 60

1
1.939
views

Mẫu đơn xin tham gia nghĩa vụ quân sự phường Hàng Bài

ĐƠN XIN THAM GIA NGHĨA VỤ QUÂN SỰ TỰ NGUYỆN
Nội dung Text

  1. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc. ĐƠN XIN THAM GIA NGHĨA VỤ QUÂN SỰ TỰ NGUYỆN. Kính gửi: Hội đồng nghĩa vụ quân sự quận Hoàn Kiếm; Hội đồng nghĩa vụ quân sự phường Hàng Bài; BCH Đoàn phường Hàng Bài. Tên tôi là:............................................................................................................................... Ngày tháng năm sinh:............................................................................................................ Hiện đang ở:......................................................................................................................... Tình trạng sức khỏe:............................................................................................................ Hoàn cảnh bản thân:............................................................................................................. ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... Tôi làm đơn này, kính mong Hội đồng nghĩa vụ quân sự Quận Hoàn Kiếm; Hội đồng nghĩa vụ quân sự phường Hàng Bài; BCH Đoàn phường Hàng Bài xét duyệt cho tôi tham gia đi nghĩa vụ quân sự trong đợt tuyển quân sắp tới. Tôi xin cam kết sẽ nghiêm chỉnh chấp hành những quy định của pháp luật cũng như của đơn vị trong suốt thời gian tham gia luyên tập.
  2. Hà Nội, ngày tháng năm 2009. NGƯỜI LÀM ĐƠN KÝ TÊN

Có Thể Bạn Muốn Download

Đồng bộ tài khoản