ĐƠN XIN THAM GIA NGHĨA VỤ QUÂN SỰ TỰ NGUYỆN

Chia sẻ: sylvester3101

Mẫu đơn xin tham gia nghĩa vụ quân sự phường Hàng Bài

Nội dung Text: ĐƠN XIN THAM GIA NGHĨA VỤ QUÂN SỰ TỰ NGUYỆN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.ĐƠN XIN
THAM GIA NGHĨA VỤ QUÂN SỰ TỰ NGUYỆN.

Kính gửi: Hội đồng nghĩa vụ quân sự quận Hoàn Kiếm;
Hội đồng nghĩa vụ quân sự phường Hàng Bài;
BCH Đoàn phường Hàng Bài.

Tên tôi là:...............................................................................................................................

Ngày tháng năm sinh:............................................................................................................

Hiện đang ở:.........................................................................................................................

Tình trạng sức khỏe:............................................................................................................

Hoàn cảnh bản thân:.............................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................

Tôi làm đơn này, kính mong Hội đồng nghĩa vụ quân sự Quận Hoàn Kiếm; Hội
đồng nghĩa vụ quân sự phường Hàng Bài; BCH Đoàn phường Hàng Bài xét duyệt cho
tôi tham gia đi nghĩa vụ quân sự trong đợt tuyển quân sắp tới. Tôi xin cam kết sẽ nghiêm
chỉnh chấp hành những quy định của pháp luật cũng như của đơn vị trong suốt thời gian
tham gia luyên tập.
Hà Nội, ngày tháng năm 2009.

NGƯỜI LÀM ĐƠN
KÝ TÊN
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản