ĐƠN XIN THAM GIA NGHĨA VỤ QUÂN SỰ TỰ NGUYỆN

Chia sẻ: sylvester3101

Mẫu đơn xin tham gia nghĩa vụ quân sự phường Hàng Bài

Nội dung Text: ĐƠN XIN THAM GIA NGHĨA VỤ QUÂN SỰ TỰ NGUYỆN

 

  1. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc. ĐƠN XIN THAM GIA NGHĨA VỤ QUÂN SỰ TỰ NGUYỆN. Kính gửi: Hội đồng nghĩa vụ quân sự quận Hoàn Kiếm; Hội đồng nghĩa vụ quân sự phường Hàng Bài; BCH Đoàn phường Hàng Bài. Tên tôi là:............................................................................................................................... Ngày tháng năm sinh:............................................................................................................ Hiện đang ở:......................................................................................................................... Tình trạng sức khỏe:............................................................................................................ Hoàn cảnh bản thân:............................................................................................................. ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... Tôi làm đơn này, kính mong Hội đồng nghĩa vụ quân sự Quận Hoàn Kiếm; Hội đồng nghĩa vụ quân sự phường Hàng Bài; BCH Đoàn phường Hàng Bài xét duyệt cho tôi tham gia đi nghĩa vụ quân sự trong đợt tuyển quân sắp tới. Tôi xin cam kết sẽ nghiêm chỉnh chấp hành những quy định của pháp luật cũng như của đơn vị trong suốt thời gian tham gia luyên tập.
  2. Hà Nội, ngày tháng năm 2009. NGƯỜI LÀM ĐƠN KÝ TÊN
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản