ĐƠN XIN THAY ĐỔI VỊ TRÍ CÁC MÔN HỌC TRONG KẾ HOẠCH HỌC TẬP

Chia sẻ: Phan Huu Vinh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
297
lượt xem
48
download

ĐƠN XIN THAY ĐỔI VỊ TRÍ CÁC MÔN HỌC TRONG KẾ HOẠCH HỌC TẬP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

ĐƠN XIN THAY ĐỔI VỊ TRÍ CÁC MÔN HỌC TRONG KẾ HOẠCH HỌC TẬP

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: ĐƠN XIN THAY ĐỔI VỊ TRÍ CÁC MÔN HỌC TRONG KẾ HOẠCH HỌC TẬP

  1. TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH Độc lập -Tự do- Hạnh phúc --------------------------------------- -------------------------------- ĐƠN XIN THAY ĐỔI VỊ TRÍ CÁC MÔN HỌC TRONG KẾ HOẠCH HỌC TẬP Kính gửi: Ban chủ nhiệm Khoa Kinh tế- Quản trị kinh doanh. Bộ môn:................................................................... Cố vấn học tập lớp ................................................... Tôi tên:................................................................................................................................... MSSV:.........................................Lớp.................................................................................... Lớp:........................................................................................................................................ Nay tôi làm đơn này xin thay đổi vị trí các môn học trong Kế hoạch học tập, cụ thể như sau: Học kỳ/ năm học Học kỳ/ năm học TT MSSH Tên Môn học đã lên kế hoạch đề nghị thay đổi 1. 2. 3. Lý do: .................................................................................................................................... .................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................ Kính mong sự chấp thuận của Bộ môn và Cố vấn học tập. Ý Kiến Cố vấn học tập Cần Thơ, ngày.........tháng.........năm......... Người viết đơn Ý kiến Bộ môn
Đồng bộ tài khoản