Đơn xin thôi việc

Chia sẻ: concanhcam

Tài liệu tham khảo mẫu đơn xin thôi việc

Nội dung Text: Đơn xin thôi việc

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
ĐƠN XIN THÔI VIỆC
Kính gửi: - GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TRUNG ƯƠNG
MEDIPANTEX

- PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH - NHÂN SỰ CÔN G
TY
Tôi là SN

CMND: do Công an cấp ngày

Thường trú tại:

Hiện đang là cán bộ Phòng Kinh doanh – Nhập khẩu - Công ty Cổ phần Dược
Trung ương Mediplantex.

Tôi xin được trình bày như sau:

Tôi hiện đang công tác tại Công ty Cổ phần Dược ……….(chuyển đổi từ Công
ty Dược ………… ), được phân công làm việc tại Phòng Kinh doanh – Nhập khẩu và
ký kết hợp đồng lao động theo loại hợp đồng không xác định thời hạn kể từ 01 tháng 4
năm 1999 cho tới nay.

Trong quá trình làm việc, tôi đã hoàn thành tốt công việc được giao, không mắc
sai phạm và không vi phạm kỷ luật của Công ty, luôn cố gắng làm việc vì quyền lợi
của Công ty và bản thân. Bên cạnh đó tôi luôn nhận được sự quan tâm cũng như mọi
chế độ đãi ngộ từ phía Công ty dành cho tôi.
Tuy nhiên do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan, đặc biệt do điều kiện
lao động và thu nhập hiện tại không đủ để trang trải nên cuộc sống gia đình gặp rất
nhiều khó khăn. Căn cứ Điều 37 Luật lao động tôi chính thức xin thôi việc tại Công ty
kể từ ngày …..tháng …… năm 2009.

Để đảm bảo quyền lợi ích của Công ty cũng như của bản thân, tôi kính đề nghị
Công ty xem xét, chấp thuận và giải quyết quyền lợi cho tôi theo đúng trình tự, thủ tục
quy định của Công ty và pháp luật về Lao động./.

Xin chân thành cảm ơn!

Hà nội, ngày tháng năm 2009

NGƯỜI LÀM ĐƠN
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản