Đồng bộ dữ liệu giữa nhiều máy tính qua mạng

Chia sẻ: bibocumi35

Đây là giải pháp cho trường hợp bạn thường xuyên phải thay đổi maý tính trong khi làm việc (ví dụ ở công ty và ở nhà) , hay một nhóm người đang cùng thực hiện một công việc đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ. Syncing.net cho phép người dùng truy cập các tâp tin, thư mục, kể cả email, danh bạ, lịch... cuả bất cứ maý tính nào được đồng bộ cả khi online lẫn offline. File cài đặt cuả ứng dụng naỳ được cung cấp tại địa chỉ http://www.syncing.net/blog/freeware/ Lần đầu tiên khởi động chương trình tại...

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản