động từ tiếng đức 1b

Chia sẻ: tiendat_1592

Tham khảo tài liệu 'động từ tiếng đức 1b', ngoại ngữ, nhật - pháp - hoa- others phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: động từ tiếng đức 1b

 

  1. müssen können dürfen sollen wollen mögen "möchten"
  2. © và
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản