Dopheno: thuốc bổ gan

Chia sẻ: nkt_bibo37

Công thức : Mỗi viên chứa Cao cardus marianus....................................200,0 mg( tương đương với 140 mg Sylimarin, 60 mg Sylybin) Vitamin B1 ( Thiaminitrat)........................8,0 mg Vitamin B2( Riboflavin) ..............................8,0 mg Vitamin B6 ( Pyridoxin hydroclorid) ........... 8,0 mg Vitamin PP ( Nicotinamid) ..........................24,0 mg Trình bày : Vỉ 5 viên, hộp 12 vỉ và hộp 20 vỉ Vỉ 10 viên, hộp 3 vỉ, hộp 6 vỉ, hộp 10 vỉ, hộp 25 vỉ và hộp 50 vỉ Chai 100 viên, Chai 200 viên và chai 500 viên Chỉ định : Rối lọan tiêu hóa, kém ăn, suy nhược cơ thể Hỗ trợ...

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản