DOUBLE COMPARATIVE

Chia sẻ: Nguyễn Đình Luyện | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

3
1.799
lượt xem
595
download

DOUBLE COMPARATIVE

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu ôn tập ôn tiếng Anh tham khảo gồm các dạng bài tập trắc nghiệm về so sánh kép. Thể so sánh kép (Double Comparative) Khi cần diễn tả những ý nghĩ như "càng.... càng..." người ta dùng thể so sánh kép (double comparative). Thể so sánh kép được tạo thành tùy theo số lượng ý mà ta muốn diễn đạt. Nếu có hai ý ta dùng The (adjective)..., the (adjective).... cho cả tính từ ngắn lẫn tính từ dài. (Lưu ý rằng trong các cấu trúc trên (adjective) có nghĩa là tính từ ở thể so sánh hơn)....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: DOUBLE COMPARATIVE

Đồng bộ tài khoản