Dreamwaver 11 : PanelFiles P1

Chia sẻ: Hoang Nhan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
86
lượt xem
41
download

Dreamwaver 11 : PanelFiles P1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'dreamwaver 11 : panelfiles p1', tài liệu phổ thông, tin học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Dreamwaver 11 : PanelFiles P1

  1. DREAMWEA AVER 8 I.LÀM V VIỆC VỚI PANEL F I FILES : Bạn sử dụng Panel Files đ làm việc với các Files và Folde vốn tạo nên Websi của n P để c ers ite bạn .Panel File cho phép bạn : Thê – Xóa cá Files – X n es p êm ác Xem – Thay đổi các Sit Cục y te Bộ hoặc Từ Xa – Thực hiện các tác vụ bảo trì các Site. a c Nằm bên Phải cửa sổ . Mô tả : Để c trỏ sẽ hiện ra chữ nêu công d m M con h dụng của Cô Cụ ông . (H H2). II.ĐỊNH NGHĨA CÁC Ổ DỈA VÀ SI H D ITE : 1. Nhấ Menu Br ấp rowse ở đầu Panel File cho phép bạn duyệt Ổ Cứng và dễ dàng c u es p t à chuyển đổi các Site mà bạn định nghĩa. 2. Chọ Ổ Dỉa > Chọn Files và Folders mà bạn muốn . Thí d chọn Ổ C (H3). ọn s dụ
  2. III.CHU UYỂN ĐỔI GIỮA K KHUNG X XEM CỤC BỘ VÀ T XA : C TỪ 1. Nhấ Nút Brow trang P ấp wse Panel Files > Hiện ra c Ổ Cứng > Pixel Sites ( Gồm các các t File hiện diện ở Desktop ) . ( H4) . es n p 2. C
  3. họn Site : WEB n BSITE10 . C Files Cụ bộ xuất hiện và Loc View xuất hiện ( Xe Các ục cal em Cục bộ trong Ổ Cứng ) .( c (H5). 3. Chọ REMOTE VIEW ( Xe Site Từ Xa hiện ở trên HOST ) . Dreamw ọn E em t weaver sẽ k nối kết với Site là Tran Web WE ng EBSITE 10 ( Thí Dụ ) . Bạn có thể biết được bời vì Nút ể c Con nnect/Disco onnect sẽ bật sáng và sau đó các Files từ xa ( Trong Host Server ) sẽ c a xuấ hiện .(H6 ất 6).
  4. IV.LÀM MỚI CÁC KHUNG XEM : C G Thí dụ : Bạn U í Uplaod hoặc xóa các M trên Sit từ xa bằn 1 chương Trình khô c Mục te ng ông phả Dreamwe ải eaver .Các thay đổi nầ không xu hiện trong Panel Fi t ầy uất iles , Làm mới Khun xem Cục Bộ và Từ X : m ng c Xa 1. Chọn Site mà bạn muốn làm mới . n m 2. Chọn LOOCAL VIEW ( Xem Cục Bộ ) hay REMOTE VI W c IEW ( Xem Từ Xa trên HOST ). 3. Nhấp Nút REFRESH N eamweaver sẽ quáet lạ Site .(H7). Dre ại Tóm lại : Drea m amweaver c tác vụ cũ giống như chương Trình CUT FTP dùng có ũng n g TE Upload các File và Folde lên Hos có 2 cửa sổ rõ ràng cho bạn th tác Rê T . es ers st hao Thả Cửa sổ Bên Tr là Ổ Cứn chứa các Sites và C sổ bên Phải là HOS SERVER để a rái ng c Cửa ST R bạn Rê thả các Files và F n c Folder vào .Giao diện của CUTE F thân thi và dễ sử c FTP iện ử ng.Chương trìn chuyên Nghiệp nầy nh y mạnh hơn Dre eamweaver vì trong Dreeamweaver chứa quá nhiều công g dụnng. Nó giống như WINDOW c đủ thứ có cần dùng nhưng các thứ đó không n chuuyên nghiệp thí dụ Ghi dỉa vá quả p i ản lý ả chẳn hạ . Nếu bạ dùng ảnh ạn ạn NER ghi dỉa v ACD SEE Pro để RO và E xem và quản l ảnh vẫn t hơn ph m lý trội hải khô các bạn ông n?
Đồng bộ tài khoản