Dreamwaver 12 :PanelFile P2

Chia sẻ: Hoang Nhan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
94
lượt xem
35
download

Dreamwaver 12 :PanelFile P2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'dreamwaver 12 :panelfile p2', công nghệ thông tin, đồ họa - thiết kế - flash phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Dreamwaver 12 :PanelFile P2

  1. DRE EAWE EAVE 8 ER I.LÀM V VIỆC VỚI FILE VÀ FOLDER I À R: Panel File cho phé thể hiệ các files trong SIt , tạo cá Files và Folders m . es ép ện s te ác mới bạn nên s dụng cho thuần thục , phầ lớn côn việc tạo và quản lý File tron sử c ần ng o ng Panel File es. 1Tạo Trang Mới : 1. Pan Files > Nhấp Ph website nel hải e7a ( Đây là Trang W Web của uutbinh đã ttạo trư đó làm thí dụ ) > New File > Nhập test1 > En ước m e t nter .(H1). 2. Hủy File vừa tạo : Nhấ chọn > Phím Dele y ấp ete. 2.Di chuy yển File ho Folder : oặc r 1. Chọ 1 File hoặc Folde . Giữ Ct và nhấp chọn nhi ọn h er trl p iều File ha Folder. ay 2. Rê Mục chọn đến vị trí mới . n í
  2. 3. Nế di chuyể các File vốn là đí của các liên kết .Dreamwe ếu ển e ích c eaver sẽ đ đề ngh cập nhậ các Tran liên kết với File m bạn đã di chuyển .Ra HT hị ật ng ết mà ã Upddate Files > Nhấp U s Update. 3.Đổi tên các File h n hoặc Folde : er 1. Chọ File hoặc Folder . ọn 2. Nhấp lên tên hiện khu n ung trắng > Nhập tê mới > E ên Enter . Nhớ gỏ tên p ớ phần mở rộng đuô gì ? Hầu hết các T ở ôi u Trang Web đều có phần mở rộ b ộng htm hhay htm Nếu ch nhấp 1 lầ sẽ hiện nội dung Trang ht vừa chọ ml. hỉ lần n g tm ọn.(H2). 4.Hiệu chhỉnh các Fi hoặc Fo ile older : 1. Nhấp Phải 1 File hoặc Folder > Edit . Chọn 1 mục k tiếp : Có thể Cut- Copy kế ó - Pa aste-Delete – Dupli name. Nếu 1 thao tá File sẽ ảnh hưởng đến icate - Ren u ác các File khác , Dreamw c c weaver có thể hiển t HT “Ar you Sur ?” hOặc HT ó thị re re c Upddate Files s. II.ĐẶT V NHẬN CÁC FILES : VÀ N • Bạn có thể sao c ó chép các F hoặc F File Folder đượ chọn ( H ợc Hoặc toàn bộ ) giữa Site Cục Bộ và Site T xa bằng Panel Fil ( Giống giao diện của ộ Từ g les g CUTE FFTP ) . • Chọn 1 Mục của Site Cục B up đến Site từ xa gọi là M Bộ n a MỤC • Chọn một Mục c m của Site Từ Xa Down về Site C Bộ gọ là NHẬN MỤC. ừ n Cục ọi N • Thao tác ĐẶT (PPUT) hoặc NHẬN (GE ET) sẽ ghi đè lên 1 file , Dream mweaver sẽ cảnh cáo cho bạn biết . ẽ o
  3. • Nếu ch họn 1 Fold , Dream der mweaver s di chuy sẽ yển tất cả các Mục trong Folder đó. • Sử dụn tính năng đồng b hóa tha vì đặt h ng bộ ay hoặc nhận các Mục r riêng lẻ ( Tro ong Cute FFTP có tính năng Sy ynchronize Chọn To e: ools > Fold der Tools > Synvhro onize Folde > Nút P er Play. Để Đặt hoặc nhận 1 Fi : ile 1. Chọ Local V ọn View ( Site Cục bộ ) hoặc Rem mote View ( Site Từ x ) . xa Khi chọn như vậy sẽ hi ư iển thị tươ ơng ứng tr rong Vùng File . g 2. Chọ File hoặ Folder m bạn muốn di chu ọn ặc mà uyển . 3. Nhấ Nút GET File hoặc PUT File trong Thanh Công Cụ của Pa ấp T e anel File es. 4. Nếu bất kỳ Fi bạn chu u ile uyển đang mở và có các thay đổi chưa được g ó y lưu . Dreamwweaver hỏi bạn có muốn lưu c File trư khi gở i m các ước ởi chúúng hay kh hông .Nhấ Yes . Nế có nhiều File nhấ Yes To A ấp ếu ấp All. 5. Dre eamweave cũng có HT hỏi bạ có muố chuyển bất kỳ File phụ er ạn ốn thuộc hay không ? 6. III.MỞ RỘNG PA ANEL FIL LES : NẾ MUỐN SO SÁNH CÁC File và Folder trên cà 2 S ẾU S C Site Cục Bộ và Site T xa ộ Từ ( Điều nầ trong CUTE FTP hiển thị sẵ ) bằng cách mở rộ ầy h ẵn c ộng Nút EXPAND . N E Nhấp Nút EXPA AND / COL LLAPES.(H H3).
Đồng bộ tài khoản