Dreamwaver 8 : .Document

Chia sẻ: Hoang Nhan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
103
lượt xem
34
download

Dreamwaver 8 : .Document

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Vì đây là giai đoạn đầu bạn và tôi cùng tìm hiểu vể Giao Diện của Dreamweaver 8 nên đôi khi tháy mái làm xáo trộn màn hình không trở về Standard được .Bạn vô Menu Help Dreamweaver Help Nhập View Standard Cột Trái chọn Swithching from Standard To LayOut Mode ( HO).

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Dreamwaver 8 : .Document

  1. DRE WEA EAMW AVER 8 DO UMENT OCU T Vì đây là g đoạn đầ bạn và tôi cùng tìm hiểu vể Giao Diện củ Dreamwe giai ầu t m ủa eaver 8 nê đôi ên khi tháy m làm xáo trộn màn h mái o hình không trở về Standard được .Bạn vô M g c Menu Help > Dreamwea aver Help > Nhập View Standard > Cột Trái chọn Swithching from Standard To w i m LayOut Mo ( HO). ode Trở về giao diện chươ trình : Menu View > Table M ơng w Mode > Standard Mode Nếu không e. thấy Thanh Công Cụ Document > Nhấp Ph Thanh Insert > Chọn Docume hải ent. I.THANH CÔNG CỤ : Có 3 phầ : Ụ ần 1. NÚT CODE : G T Gồm diện mạo Markup và Tag ( Thẻ ) . Có n m p T nhiều người tạo ra Trang i Web đẹp mà chưa sử dụng Khung x c xem Code.( H1 ). (
  2. 2. NÚT SPLIT : C cả phần Code và De T Có esign .Mã nằm phía trên . Khung xem WYSI n IWG What You Se Is You G ) phía dư .Dùng t hiểu về Markup , tinh chỉnh c Tag (W ee Get ưới tìm t các xem diện mạo của kiểu thiết kế. Rê thanh giữa để nới rộn và thu h 2 phần m o a ng hẹp nầy y.(H2) 3. NÚT DESIGN : Nơi bạn nhập dữ liệu .Khi xem t T u trong Trình Duyệt ( Br h rowser ) cũ ũng giốn như thế . Gọi là : W ng ế What You S Is You Get .Là nơi bạn thao tác thực hiệ thiết See G ện kế Trang Web . Bạn có th xem trên các chế đ : Design – Code – Split.(H3). T b hể n độ S 4. CÁC LOẠI NÚT PHỤ : Chứ mọi thứ , bạn nhấp lên để tìm hiểu thêm Đáng chú ý Nút C T ứa ứ p m m. ú Pre owser đang liên kết đế các trình duyệt của bạn đang sử dụng. ( H4 ) eview In Bro g ến h a
  3. 5. TIT TTLE : Nhập Tiêu đề T p Trang. II.CÁC THHANH CÔN CỤ KHÁ : NG ÁC Khi nhấ Phải trong Thanh Document h Thanh Insert , bạn sẽ thấy có 2 Thanh t ấp D hay n ó trong bảng nầy : n 1. THAANH STYLE RENDERIN : Bạn sẽ sử dụng để chuyển đ giữa 2 Style Rende E NG ẽ đ đổi S ering . Phầ lớn bạn chỉ muốn x ần c xem Khung màn Hình mặc định (H m H5). 2. THA ANH STAND DARD : Khi nhấp Phải để chọn Style Rendering có các chức năng New S c g –O Open – Save – Print – C – Copy – Paste . b có thể t thanh In e Cut y bạn tắt nsert và Th hanh Doc cument . Để mở lại : View > Too ể V olbars > Chọ các than ọn nh.
Đồng bộ tài khoản