Dreamwaver 9 : FTP-SFTP-WEBDA P2

Chia sẻ: Hoang Nhan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
76
lượt xem
30
download

Dreamwaver 9 : FTP-SFTP-WEBDA P2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'dreamwaver 9 : ftp-sftp-webda p2', công nghệ thông tin, đồ họa - thiết kế - flash phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Dreamwaver 9 : FTP-SFTP-WEBDA P2

  1. DREAMWEAVER 8 I.GIAO THỨC FTP LÀ GÌ ? Viết tắt chữ : FILE TRANSFER PROTOCOL là 1 phương pháp thông thường để truyền tải upload các Files lên Host Server ( Từ máy tính nầy sang máy tình của Server được kết nối bằng Internet ) . Máy Server phải chạy 1 chương trình Server FTP + Phần mềm Server. Riêng bạn muốn thực hiện dạng giao thức FTP nầy , bạn phải cài Phần mềm có FTP Client trong máy tính của bạn để Up lên Host và Down từ Host về máy bạn . Thông thường hay sử dụng Software Cute FTP 7.1 Professional ( utbinh đang dùng ). Trong Dreamweaver có các chức năng FTP Client cài sẵn . Một trong những khuyết điểm của FTP là giao thức không có sự bảo mật cài sẵn . Tất cả thông tin được gởi một cách rõ ràng bao gồm tên người dùng , password và chính các Files. II.GIAO THỨC SECURE FTP : ( SFTP ). Giải quyết vấn đề bảo mật bằng cách nó mã hóa tất cả thông tin được gởi giữa Client FTP ( Thí dụ Dreamweaver và Server FTP đều có SFTP ). III.GIAO THỨC WebDAV: Cung cấp khả năng bảo mật và giải quyết vấn đề khác mà những người dùng Dreamweaver đối mặt : • Bảo đảm rằng mỗi lần có người chỉnh sửa một Trang Web cụ thể , WebDAV khóa 1 File trong khi nó đang được chỉnh sửa và nhả khóa khi trang được hoàn tất. • Dreamweaver có hệ thống Khóa và MỞ KHÓA các Files của riêng nó khi bạn sử dụng các giao thức không phải là WebDAV . • Thực tế bạn sẽ không thấy 1 sự khác biệt trong hoạt động của Dreamweaver bất kể bạn chọn giao thức nào . ( Hình thức kết nối ). IV.ĐỊNH NGHĨA SITE TỪ XA BẰNG WEBDAV: 1. Menu Site > Manage Sites > Thẻ Help . Hiện ra Hướng dẫn . Setting the Manage Sites dialog box options The purpose of this dialog box is to let you create a new site, edit a site, duplicate a site, remove a site, or import or export a site. 1
  2. To create, ed or dele a site: dit, ete 1. Select a site from the windoww. 2. Click a button to select one o the options: s of New en nables you to create a new site. For more informat etting up a new Dream tion, see Se mweaver sit te. Edit en nables you t edit an e to existing site e. For more informat tion, see Ed diting settin for a Dr ngs reamweaver site. Duplicate creates a copy of the site yo selected. s ou . The cop appears in the site list window py w. Remov deletes t selected site. ve the d Dreamw weaver aler you that you canno undo this action. rts t ot s Export enables yo to save the exporte site as a XML file. t ou ed an For more informat tion, see Im mporting and exporting sites. g Import enables y to selec an XML fi for a site to import. t you ct ile e . For more informat tion, see Im mporting and exporting sites. g 3. Click Do to close the dialog box. one e g • Thẻ NE : tạo Site mới . EW • Thẻ Edi : Chỉnh sửa Site hiện hữu . it n • Thẻ Duplicate : Nh bản Sit mà bạn c hân te chọn . • Thẻ REMOVE : Loạ bỏ Site b chọn ại bạn • Export : Chọn File XML cho S Import. Site • Nhấp Done đóng H Thoại. D Hộp 2.Menu Sit > Manag Sites > HT Manage Sites > Ch te ge H e họn Pixel Sit > Edit (H te H1). Ra HT Sit Definition For Pixel Site . Chú ý Cột Trái đ te n đang chọn S Cục bộ . Site ộ • Site name nhậ : website ( Folder web nầy củ utbinh đ tạo hiện đang được đặt ở e ập e8 ủa đã c Dessktop . Fold nầy tạo bằng Chươ Trình Front Page 2 der ơng F 2003 chớ chưa biết tạo bằng Dreeamweaver vì đang họ đây mà ) ọc ).
  3. • Loc Root Folder : Bạn n cal nhập đường dẫn đến w g website8 củ Site Cục bộ trong m ủa máy tính của bạn . h • HTT address nhập địa c Host mà bạn sử dụ : http:// TP chỉ à ụng /www.freew webtown.co > om Ok (H22). • Đã nhập vào H Manage Sites > Do . (H3). HT one • Cột Panel Files đã có Site website8 .Chọn Loca View (Xem t s e al mSite Cục b trong Ổ cứng ) bộ (H4 4).
  4. • Nhậ Dạng REMOTE VIEW.(H5). ập E W • Xem dạng TES STING VIEW W.(H6).
  5. • Xem Dạng MA VIEW.(H7). m AP 4. Men Sites > Manage Sit > Thẻ E > Cột Trái chọn R nu tes Edit T REMOTE INF ( Site Từ xa ) FO ừ (H8 8). 5. N hấp Tab BASIC > Chọn W p C WebDAV > HT thay đổ hiển thị c Trường để bạn điề vào ổi các ền cho loại kết nố WebDAV.(H9). o ối
  6. • Nhập URL của server WebDAV. • Nhập tên đăng nhập WebDAV đ W • Nhập Passwword webDDAV> Nhấp Save . • Nhấp Test Connection để kiểm t sự kết nối thành cô với Hos mà bạn v n tra ông st vừa nhập vào .Nếu Dreaw weaver báo lỗi , kiểm tra thông tin lại mà bạn đã nhập v > n vào Next.(H10) ). • Nhấp Nút N do not e NO enable chec in and ch ck heck out > Next.(H11).
  7. • Màn Hình S SUMMARY với các thông tin mà bạn đã nhập cho các Sites cục bộ và ộ S i t e T ừ x a > D o n e . ( H 1 2 ) .
Đồng bộ tài khoản