Dữ liệu kiểu File trong Pascal

Chia sẻ: diemanh

Tệp là một kiểu dữ liệu có cấu trúc. Định nghĩa tệp có phần nào giống mảng ở chỗ chúng đều là tập hợp của các phần tử dữ liệu cùng kiểu. Song mảng được khai báo trong chương trình với số phần tử đã xác định, còn số phần tử của tệp không xác định khi định nghĩa

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Chủ đề liên quan:

 
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản