Dùng máy tính nhiều dễ mắc hội chứng ống cổ tay

Chia sẻ: Bun Bo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
29
lượt xem
5
download

Dùng máy tính nhiều dễ mắc hội chứng ống cổ tay

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Những người sử dụng máy tính nhiều và không đúng cách thường có cảm giác hai cánh tay bị tê mỏi và đau nhức, khớp xương cổ tay cũng có thể bị hơi sưng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Dùng máy tính nhiều dễ mắc hội chứng ống cổ tay

  1. Dùng máy tính nhi u d m c h i ch ng ng c tay Nh ng ngư i s d ng máy tính nhi u và không úng cách thư ng có c m giác hai cánh tay b tê m i và au nh c, kh p xương c tay cũng có th b hơi sưng. Các chuyên gia khoa ngo i thu c B nh vi n Nhân dân t nh Hà Nam, Trung Qu c cho bi t, v i nh ng tri u ch ng trên, ngư i b nh ã m c h i ch ng ng c tay (CTS - Carpal tunnel Syndrome).
  2. Ng i máy tính sai tư th s h i n nh ng kh p xương c a b n. áp ng yêu c u công vi c, ngày càng có nhi u ngư i ph i ti p xúc và s d ng máy tính trong th i gian dài. Vi c l p i l p l i ng tác ánh ch trên bàn phím và di chuy n con chu t khi n kh p xương c tay ph i ho t ng nhi u. Nh ng thao tác này ư c th c hi n v i t n su t cao và trong th i gian dài ã d n nb p cơ c tay ho c kh p xương b tê, sưng, au nh c, chu t rút... H i ch ng ng c tay ư c xem như căn b nh c a th i hi n i và b nh này ngày càng tr nên ph bi n. Bàn phím, nh t là con chu t máy tính ư c cho là "sát th gây ra h i ch ng ng c tay". Ngoài ra, nh ng ngư i thư ng xuyên lái ôtô cũng d b m c h i ch ng ng c tay.
  3. Nh ng ngư i làm các công vi c ph i liên t c s d ng hai tay như giáo viên, biên t p viên, phóng viên, nhân viên l p ráp... thì xác su t b h i ch ng ng c tay là r t cao. Các s li u i u tra cho th y, xác su t b h i ch ng ng c tay ph n thư ng cao g p 4 l n so v i àn ông. Nguyên nhân là do c tay c a ph n thư ng nh hơn c tay àn ông, nên h th ng dây th n kinh gi a c tay d b è nén hơn. V i nh ng ph n ang mang thai, nh ng ngư i m c b nh v kh p, b nh ái tháo ư ng, huy t áp cao... xác su t b h i ch ng ng c tay luôn cao hơn nh ng ngư i bình thư ng. Theo các chuyên gia y t thì t mình chăm sóc là bi n pháp hi u qu d phòng căn b nh này. Bình thư ng, m i ngư i ph i t mình hình thành thói quen ng i úng tư th , b t c là ang làm vi c hay ngh ngơi, u ph i chú ý tư th c a tay và c tay.
  4. Các chuyên gia khuyên r ng m i ngư i nên áp d ng các phương pháp ánh máy khác nhau và không nên làm vi c liên t c trư c màn hình máy tính trong th i gian quá dài. Theo ó, c sau kho ng m t ti ng ng h , ngư i s d ng c n ph i ti n hành ho t ng th l ng ph n tay. i v i nh ng ngư i m c b nh th i kỳ u, tri u ch ng còn khá nh , thì ngh ngơi là bi n pháp ch a tr quan tr ng nh t và n u c n thi t có th c nh c tay b ng bi n pháp bó b t, làm cho c tay vươn th ng. N u trong trư ng h p khá nghiêm tr ng, thì c n ph i ch a tr b ng ph u thu t. N u không ý mà c ti p t c s d ng máy tính trong th i gian kéo dài, có th s d n n nh ng nguy cơ. nghiêm tr ng như h ng dây th n kinh c tay, bàn tay bi n thành màu en s m, cơ b p b ho i t .
Đồng bộ tài khoản