DƯỢC LIỆU CHỨA CARBOHYDRAT (PHẦN 9)

Chia sẻ: Big Big | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
178
lượt xem
83
download

DƯỢC LIỆU CHỨA CARBOHYDRAT (PHẦN 9)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Pectin là những carbohydrat có phân tử lớn mà phần chính được cấu tạo bởi acid polygalacturonic, do đó được xếp vào nhóm polyuronic. - Pectin thường gặp trong các bộ phận của cây và một số tảo. Đặc biệt vỏ quả giữa của môt số cây họ Cam (Rutaceae) như bưởi, cam , chanh thì hàm lượng rất cao, có thể đến 30%. - Người ta chia pectin ra làm 2 loại: pectin hoà tan có trong dịch tế bào và pectin dạng không hoà tan nằm trong thành tế bào. Pectin hoà tan Loại này gồm có:...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: DƯỢC LIỆU CHỨA CARBOHYDRAT (PHẦN 9)

  1. HỢP CHẤT PECTIN • - Pectin là những carbohydrat có phân tử lớn mà phần chính được cấu tạo bởi acid polygalacturonic, do đó được xếp vào nhóm polyuronic. • - Pectin thường gặp trong các bộ phận của cây và một số tảo. Đặc biệt vỏ quả giữa của môt số cây họ Cam (Rutaceae) như bưởi, cam , chanh thì hàm lượng rất cao, có thể đến 30%. • - Người ta chia pectin ra làm 2 loại: pectin hoà tan có trong dịch tế bào và pectin dạng không hoà tan nằm trong thành tế bào. • Pectin hoà tan • Loại này gồm có: acid pectic đứng về mặt cấu tạo là một mạch dài gồm khoảng 100 đơn vị acid D-galacturonic nối với nhau theo dây nối α-(1→4). Về mặt cấu trúc lập thể thì acid α-D-galactupronic ở dạng ghế C1. Acid pectic là cơ sở của các chất pectic khác. • Acid pectic ở trong cây có thể tồn tại dưới dạng muối pectat. 54
  2. HỢP CHẤT PECTIN Pectin hoà tan COOH H OH COOH o oH H o H OH COOH H OH H oH H o oH OH H H H H o OH OH H H H o o OH o OH OH H H H o H H o o COOH H H COOH H COOH Acid pectic OH COOH H o HO H HO OH Acid α-D-galacturonic daïng gheá C1 55
  3. Định tính pectin • Phản ứng tạo thành pectin hydroxamic acid rồi cho tác dụng tiếp với sắt III clorid, sẽ tạo thành phức kết tủa màu đỏ. • Thuốc thử: hydroxylamin 1,4 g trong 10 ml ethanol 60%, natri hydroyd 1,4 g trong 10 ml cồn ethanol 60%, acid hydrocloric 1 thể tích + 2 thể tích ethanol 95%, 2,5 g sắt III trong 10 ml HCl 0,1N pha trong ethanol 60%. • - Định tính trên vi phẫu: ngâm các vi phẫu trong aceton. Rửa aceton 3-4 lần với methanol. Cho vào một hỗn hợp gồm 1 ml thuốc thử hydroxylamin và 1 ml natri hydroxyd, khuấy nhẹ 5 phút, thêm 1 ml HCl/ethanol và khuấy 5 phút. chuyển vi phẫu vào 2 ml thuốc thử sắt III, sau 10 phút vớt ra và quan sát dưới kính hiển vi. • - Định tính pectin dựa vào sự có mặt của acid galacturonic: lấy một ít pectin hòa tan vào 3-4 ml nước, thêm vài giọt chì acetat kiềm 10% BM. Trước tiên có sự tạo thành tủa trắng rồi dần dần có màu cam hơi đỏ. • - Định tính dựa vào sự tạo thành chất đông: lấy 5 g pectin, thêm 50 ml nước, để yên cho pectin trương ra, thêm 25 g đường mía và đun sôi 10- 15 phút. Thêm 1ml dung dịch acid citric 40%. Sau 2-3 giờ sẽ tạo thành chất đông 56
  4. Định lượng • Xác định hàm lượng anhydrouronic acid bằng phương pháp so màu: – mẫu kiểm nghiệm sau khi loại đường (bằng ethanol) – dung dịch 0,5% EDTA để loại các cation hoá trị 2. – Tiếp theo dùng NaOH 1N để xà phòng hoá các ester (20°C, 30 phút), – acid hoá đến pH 5,0-5,5 bằng acid acetic. – Cho enzym depolymer hoá tác dụng trong 1 giờ, lọc. – Cho dịch lọc tác dụng với acid sulfuric đậm đặc rồi với dung dịch 0,15 % carbazol trong cồn. – Đo màu ở bước sóng 520 nm. Đối chiếu với đường cong mẫu của anhydrouronic acid đi từ acid galacturonic (40 g acid galacturonic tương ứng với 33,2 g anhydrouronic acid). • Ngoài ra còn có thể định lượng pectin bằng phương pháp cân (sau khi tủa pectin bằng các dung môi hữu cơ), phương pháp đo độ quay cực, phương pháp đo độ nhớt. 57
  5. Tác động của các enzym lên pectin • Các enzym tác động lên pectin có thể chia làm 2 loại: • - Pectinesterase (PE): enzym này cắt nhóm ester methylic để tạo thành acid pectic. • - Enzym cắt nhỏ phân tử (enzym depolymer hoá), loại này có thể chia ra: • * Polymethyl galacturonase (PMG), enzym này cắt phân tử thành từng đơn vị galacturonic. Người ta còn chia ra endopolygalacturonase là enzym cắt một cách ngẫu nhiên vào các dây nối glycosid và exopolygalacturonase là enzym cắt bắt đầu từ đầu mạch. • * Pectinlyase (PL) là enzym cắt dây nối (1→4) và đồng thời tạo thành các sản phẩm chưa no 58
  6. Tác động của các enzym lên pectin PE COO CH3 H OH COOCH3 o oH H o H OH COOCH3 H H H oH H o oH OH H H H OH OH H H H o o OH o OH H OH H H o H H o COOH H OH COOH H OH PMG COO CH3 H OH H OH COOCH3 o oH H o o H o H H H oH OH OH H + OH H OH H o o H H oH OH H OH COOCH3 COOCH3 H OH Ngöôøi ta tìm thaáy caùc enzym naøy trong moät soá naám moác nhö Aspergillus niger, A. oryzae vaø duøng chuùng ñeå loaïi pectin trong vieäc laøm trong nöôùc hoa quaû, trong vieäc cheá bieán sôïi thaûo moäc. 59
  7. Pectin không hoà tan • Loại này còn được gọi là protopectin. Nhờ có protopectin mà các quả xanh có độ cứng nhất định. Người ta cho rằng khi quả chín, dưới tác động của protopectinase thì protopectin chuyển thành pectin hòa tan nên quả chín thì mềm ra, tuy nhiên chưa có chứng minh đấy đủ về sự tồn tại của một enzym đặc trưng như vậy. • Về mặt cấu trúc hoá học, protopectin tạo thành là do sự liên kết những phân tử pectin với nhau qua cầu calci, phosphat và ngoài ra còn có sự kết hợp với cellulose, với ose và một số thành phần khác của vách tế bào. 60
Đồng bộ tài khoản