Đường cong nóng chảy

Chia sẻ: Trần Huyền My | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
91
lượt xem
19
download

Đường cong nóng chảy

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
Lưu

Nội dung Text: Đường cong nóng chảy

 1. CÁC SLIDE ĐIỆN TỬ DÙNG TRONG GIẢNG DẠY ĐƯỜNG CONG NÓNG CHẢY THAY ĐỔI TRẠNG THÁI CỦA VẬT CHẤT Copyright © 2005 Hóa Học Việt Nam, all rights reserved Permission is granted for personal and educational use only. Commercial copying is prohibited.
 2. THAY ĐỔI TRẠNG THÁI CỦA VẬT CHẤT Nước đá → nước lỏng → hơi nước Nhiệt độ (°C) Vẽ đồ thị biểu diễn nhiệt độ …
 3. THAY ĐỔI TRẠNG THÁI CỦA VẬT CHẤT Nước đá → nước lỏng → hơi nước Nhiệt độ (°C) Thời gian … thời gian đốt nóng
 4. THAY ĐỔI TRẠNG THÁI CỦA VẬT CHẤT Nước đá → nước lỏng → hơi nước Nhiệt độ (°C) Đun nóng Đá lạnh Thời gian Đá ở nhiệt độ âm thấp mới lấy ra từ bộ phận hàn nhiệt
 5. THAY ĐỔI TRẠNG THÁI CỦA VẬT CHẤT Nước đá → nước lỏng → hơi nước Nhiệt độ (°C) Đá lạnh đang chảy tan Thời gian Nhiệt độ không thay đổi khi đá lạnh nóng chảy
 6. THAY ĐỔI TRẠNG THÁI CỦA VẬT CHẤT Nước đá → nước lỏng → hơi nước Nhiệt độ (°C) 0°C Thời gian Nước cất tinh khiết nóng chảy ở 0°C
 7. THAY ĐỔI TRẠNG THÁI CỦA VẬT CHẤT Nước đá → nước lỏng → hơi nước Nhiệt độ (°C) Nước đang ấm dần lên 0 Thời gian Nhiệt độ tăng và nước đang ấm dần lên
 8. THAY ĐỔI TRẠNG THÁI CỦA VẬT CHẤT Nước đá → nước lỏng → hơi nước Nhiệt độ (°C) Nước đang sôi 0 Thời gian Nhiệt độ không thay đổi khi nước đạt đến nhiệt độ sôi
 9. THAY ĐỔI TRẠNG THÁI CỦA VẬT CHẤT Nước đá → nước lỏng → hơi nước Nhiệt độ (°C) 100°C 0 Thời gian Nước cất tinh khiết sôi ở 100°C
 10. THAY ĐỔI TRẠNG THÁI CỦA VẬT CHẤT Nước đá → nước lỏng → hơi nước Nhiệt độ (°C) 100 0 Thời gian Nước cất tinh khiết nóng chảy ở 0°C và sôi ở 100°C
 11. THAY ĐỔI TRẠNG THÁI CỦA VẬT CHẤT Nước đá → nước lỏng → hơi nước Nhiệt độ (°C) Bắt đầu bốc hơi 100 0 Thời gian Hơi nước nóng sẽ làm bỏng nặng hơn nước sôi
 12. THAY ĐỔI TRẠNG THÁI CỦA VẬT CHẤT Nước đá → nước lỏng → hơi nước Nhiệt độ (°C) Bạn đoán thử xem Thời gian Nước cất tinh khiết nóng chảy ở ………°C và sôi ở ………°C
 13. THAY ĐỔI TRẠNG THÁI CỦA VẬT CHẤT Nước đá → nước lỏng → hơi nước Nhiệt độ (°C) Thời gian

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản