Đường lối kháng chiến chống Mỹ cứu nước- thống nhất tổ quốc (1954-1975)

Chia sẻ: hien0701

Từ đầu năm 1965, cuộc chiến tranh xâm lược của Mỹ leo thang lên một bước mới. Trước sự phá sản của chiến lược “chiến tranh đặc biệt”, Mỹ chuyển sang dùng chiến lược “chiến tranh cục bộ”. Đây là một hình thức chiến tranh trong chiến lược “phản ứng linh hoạt” của Mỹ. Mỹ huy động lực lượng và các phương tiện chiến tranh đến mức cao nhất: 54 vạn quân Mỹ, 7,2 vạn quân chư hầu và hơn nửa triệu quân Nguỵ, cùng với một khối lượng vũ khí và phương tiện chiến tranh khổng lồ....

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản