Ebook Những mô hình quản trị kinh điển

Chia sẻ: Nguyenthao Ngoc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

0
48
lượt xem
32
download

Ebook Những mô hình quản trị kinh điển

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Những mô hình quản trị kinh điển là kết quả hoạt động của Berenschot và các chuyên gia tư vấn, tập hợp 60 mô hình quản lý được sử dụng thường xuyên nhất. Cuốn sách này mang đến cho bạn đọc một tầm nhìn bao quát về hoạt động của các tổ chức kinh doanh, được chia thành ba hoạt động cơ bản tương ứng với ba phần.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Ebook Những mô hình quản trị kinh điển

Mục lục<br /> NHỮNG MÔ HÌNH QUẢN TRỊ KINH ĐIỂN ...................................................................................................... 5<br /> LỜI GIỚI THIỆU ......................................................................................................................................................... 6<br /> LỜI TỰA ........................................................................................................................................................................ 8<br /> HƯỚNG DẪN ĐỌC SÁCH ..................................................................................................................................... 10<br /> PHẦN MỘT................................................................................................................................................................ 12<br /> 1. BẢNG SẢN PHẨM/ THỊ TRƯỜNG ANSOFF ............................................................................................ 13<br /> 2. MA TRẬN BCG .................................................................................................................................................... 18<br /> 3. CHIẾN LƯỢC ĐẠI DƯƠNG XANH ............................................................................................................... 21<br /> 4. PHÂN TÍCH CẠNH TRANH: NĂM THẾ MẠNH CỦA PORTER .......................................................... 24<br /> 5. NĂNG LỰC CỐT LÕI ......................................................................................................................................... 29<br /> 6. MÔ HÌNH TĂNG TRƯỞNG CỦA GREINER .............................................................................................. 33<br /> 7. NHỮNG NĂNG LỰC KHÁC BIỆT CỦA KAY ............................................................................................. 38<br /> 8. TỔ CHỨC HƯỚNG THỊ TRƯỜNG ............................................................................................................... 43<br /> 9. SỬ DỤNG NGUỒN LỰC BÊN NGOÀI /NƯỚC NGOÀI .......................................................................... 46<br /> 10. SƠ ĐỒ HÓA LỘ TRÌNH.................................................................................................................................. 49<br /> 11. HOẠCH ĐỊNH KỊCH BẢN ............................................................................................................................. 53<br /> 12. HỘI THOẠI CHIẾN LƯỢC ............................................................................................................................ 57<br /> 13. MÔ HÌNH QUẢN LÝ CHIẾN LƯỢC NGUỒN NHÂN LỰC .................................................................. 63<br /> 14. HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC NGUỒN VỐN NHÂN LỰC ................................................................... 67<br /> 15. PHÂN TÍCH SWOT.......................................................................................................................................... 70<br /> 16. CHUỖI GIÁ TRỊ................................................................................................................................................. 75<br /> 17. QUẢN LÝ DỰA TRÊN GIÁ TRỊ ................................................................................................................... 79<br /> 18. CÁC QUY TẮC GIÁ TRỊ CỦA TREACY VÀ WIERSEMA ..................................................................... 82<br /> <br /> PHẦN HAI .................................................................................................................................................................. 86<br /> 19. CẤU TRÚC 7-S .................................................................................................................................................. 87<br /> 20. TÍNH PHÍ DỰA TRÊN HOẠT ĐỘNG ........................................................................................................ 90<br /> 21. BEER VÀ NOHRIA – LÝ THUYẾT E VÀ O .............................................................................................. 93<br /> 22. SO CHUẨN ......................................................................................................................................................... 96<br /> 23. TÁI THIẾT KẾ QUY TRÌNH KINH DOANH .......................................................................................... 100<br /> 24. GIÁ TRỊ CẠNH TRANH CỦA HIỆU QUẢ TỔ CHỨC .......................................................................... 103<br /> 25. BỐN GÓC PHẦN TƯ CỐT LÕI ................................................................................................................... 106<br /> 26. BẢY THÓI QUEN CỦA NGƯỜI THÀNH ĐẠT CỦA COVEY ............................................................ 109<br /> 27. KIM TỰ THÁP CURRY: QUẢN LÝ TIẾP THỊ VÀ QUAN HỆ KHÁCH HÀNG............................. 112<br /> 28. PHÂN TÍCH DUPONT .................................................................................................................................. 115<br /> 29. ĐỊNH GIÁ TẠI CỔNG NHÀ MÁY .............................................................................................................. 118<br /> 30. MÔ HÌNH LIÊN KẾT CHIẾN LƯỢC CỦA HENDERSON VÀ VENKATRAMAN ....................... 122<br /> 31. CÁC CHIỀU VĂN HÓA CỦA HOFSTEDE ............................................................................................... 125<br /> 32. THÁP THU MUA VÀ CUNG ỨNG............................................................................................................. 128<br /> 33. CHU KỲ SÁNG TÂN ...................................................................................................................................... 131<br /> 34. 4P TRONG TIẾP THỊ CỦA KOTLER ....................................................................................................... 134<br /> 35. TÁM BƯỚC THAY ĐỔI CỦA KOTTER................................................................................................... 137<br /> 36. MÔ HÌNH THU MUA CỦA KRALJIC........................................................................................................ 140<br /> 37. TƯ DUY TINH GỌN/ SẢN XUẤT TỨC THỜI ...................................................................................... 143<br /> 38. PHÂN TÍCH MABA........................................................................................................................................ 147<br /> 39. MÔ HÌNH LƯƠNG THƯỞNG CỦA MILKOVICH ................................................................................ 150<br /> 40. CẤU HÌNH CỦA MINTZBERG ................................................................................................................... 152<br /> 41. MÔ HÌNH THU MUA CỦA MONCZKA ................................................................................................... 155<br /> 42 . PHÂN TÍCH GIÁ TRỊ PHỤ TRỘI ............................................................................................................. 158<br /> <br /> 43. SẢN XUẤT ĐÁP ỨNG NHANH ................................................................................................................. 161<br /> 44. QUY TẮC THỨ NĂM CỦA SENGE ........................................................................................................... 163<br /> 45 . SÁU SIGMA ..................................................................................................................................................... 166<br /> 46. MÔ HÌNH ƯU VIỆT EFQM ......................................................................................................................... 170<br /> 47 . LÝ THUYẾT CÁC ĐIỂM HẠN CHẾ ......................................................................................................... 174<br /> 48. QUẢN LÝ TỒN KHO BỞI NHÀ CUNG CẤP........................................................................................... 178<br /> PHẦN BA .................................................................................................................................................................. 182<br /> 49. THẺ ĐIỂM CÂN BẰNG ................................................................................................................................ 183<br /> 50. VAI TRÒ NHÓM CỦA BELBIN .................................................................................................................. 186<br /> 51. NĂM CÁNH SAO THƯƠNG HIỆU ........................................................................................................... 189<br /> 52. BỐN GÓC THAY ĐỔI .................................................................................................................................... 193<br /> 53. DÒNG TIỀN CHIẾT KHẤU ......................................................................................................................... 195<br /> 54. KAIZEN/GEMBA ........................................................................................................................................... 197<br /> 55. NHỮNG VAI TRÒ QUẢN LÝ CỦA MINTZBERG ................................................................................. 201<br /> 56. PHÂN TÍCH RỦI RO VÀ THÀNH QUẢ ................................................................................................... 204<br /> 57. PHÂN TÍCH CĂN NGUYÊN/ PHÂN TÍCH PARETO .......................................................................... 207<br /> 58. SÁU CHIẾC MŨ TƯ DUY CỦA DE BONO .............................................................................................. 210<br /> 59. VÒNG TRÒN DEMING: LÊN KẾ HOẠCH – THỰC HIỆN – KIỂM TRA – HÀNH ĐỘNG ....... 213<br /> 60. SƠ ĐỒ HÓA DÒNG GIÁ TRỊ....................................................................................................................... 216<br /> PHỤ LỤC .................................................................................................................................................................. 219<br /> <br /> MARCEL VAN ASSEN, GERBEN VAN DEN BERG<br /> PAUL PIETERSMA<br /> <br /> NHỮNG MÔ HÌNH QUẢN TRỊ KINH ĐIỂN<br /> KEY MANAGEMENT MODELS<br /> Bản quyền tiếng Việt © 2011 Công ty Sách Alpha<br /> Trịnh Minh Giang, Nguyễn Phương Lan dịch<br /> NHÀ XUẤT BẢN KINH TẾ QUỐC DÂN<br /> Tạo ebook: Tô Hải Triều<br /> Phát hành: http://www.taisachhay.com<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản