Ebook Photoshop Easy-Hard part 199

Chia sẻ: Qwdsdasdvdfv Qwdasdasdasd | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
40
lượt xem
5
download

Ebook Photoshop Easy-Hard part 199

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'ebook photoshop easy-hard part 199', công nghệ thông tin, đồ họa - thiết kế - flash phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Ebook Photoshop Easy-Hard part 199

  1. Notepaper, Pencil, and Oh, Happy Birthday Jacquelin Vanderwood 1 To start this project make sure you have the color yellow that represents notebook paper. In this instance I have 236, 239, and 148 for RGB, or 10, 0, 54, 0 for CMYK. 2 Next we want to create a line that is found on notebook paper. Using RGB, the numbers would be 23, 54, 135. Using CMYK the numbers would be 100, 88, 18, 6. To start, select the Line tool. Hold the Shift key down and create a full horizontal line across the page. Change over to the Paths palette. Make sure the blue we created is foreground color. Click on Stroke Path With Brush icon at the bottom of the palette. Hit Enter. 3 We now want to make the yellow paper and the blue line a pattern. To create the pattern so it will work, make sure the spacing above and below the line match. You then want to make a pattern. You do that by selecting Define Pattern. Once you have got to this point, go ahead and fill the 8 1/2 by 11 sheet with the pattern. As you have probably noticed, there is no space at the top for the header area of the paper. Select 2 or 3 lines and fill with yellow. You should now
  2. have something comparable to yellow notebook paper. 4 On a separate layer fill a circle with yellow. Open Render and select Lighting Effects. Follow the screen below to create a notebook hole. 5 The paper should look like the one below. Go ahead and group all the layers together - Control G. Click on the Create a New Set and drop all of the paper layers into it. Name the new set Paper. 6 We then want to find a handwritten font to use for our notepad. I found the one I'm using on the web. I first made sure my antivirus was up-to- date before downloading the font. 7 On a new layer create a rectangle shape and fill it under Paths with a pencil color. Lock the layer and select part of the pencil vertically leaving the center part alone. Choose a darker color for shadow and fill under the Paths palette. Do the same thing on the other side with a lighter variation of color.
  3. 8 Use the Rectangle tool to make the eraser. Set the feather to 5 px. Unlock the layer. Fill with pink. Lock the layer. Select part of the eraser and fill with a darker 50% opacity color. Do the same for the other side and use Gaussian Blur. Create the metal binding in the same method and add two horizontal lines. 9 On a new layer create a rectangle and fill with brown. Lock the layer and fill the lower part with black. Select Transform>Perspective and create the end of the pencil. Merge this layer with the previous layer so that the pencil is all one piece. Rotate the pencil. 10 Open the paper layer and add a new layer. Find some brown and a good size brush and brush in some coffee stains. Set the layer to 36% opacity. Use the Zig Zag filter make the stain more realistic. Add a drop shadow to the pencil in Blending Options. Make sure all layers are grouped so you can move the whole thing around. With everything grouped, open the paper layer and add a shadow. Unclick Use Global Light so you can make a larger shadow. 11 On the background, fill with a dark green. Select the paper and all it's grouping and rotate.
  4. Reduce the size of the whole piece so that you can create a decent size greeting card. Here is our finished piece. If you print on cardstock, it's easy to set up type for the inside of the card. Technical Support Forum : http://vietdown.org/vbb/index.php Nút thay đổi mầu 1.) bạn hãy mở photoshop ra và thiết kế một kiểu nút bấm tùy ý bạn , sau đó bạn tạo ra 2 dòng text cho nút bấm , layer text thứ nhất bạn để màu nào cũng được , layer text thứ 2 bạn phải chọn một màu khác. OK - hình 2.) nhấn Ctrl+shift+M hoặc kích chuột vào nút bấm này để nhảy qua ImageReady 3.) trong IR bạn hãy vào Windown > Web content để mở bảng thông tin web content - hình 4.) kích chuột vào biểu tượng new layer : 5.) Sau đó tạo ra 4 layer ( kích chuột 4 lần vào Icon new layer ) , bạn sẽ được các layer có tên lần lượt là ; Over ; Down ; Select ; Out. và layer Down chính là layer chứa thông tin khi bạn kích chuột lên nút bấm , do đó ta sẽ lợi dụng nó - làm như sau 6.) trên layer Over ; Select ; Out , bạn hãy cho layer text màu trắng xuất hiện - hình
  5. 7.) trên layer Down bạn hãy cho layer text màu đen xuất hiện , tắt layer text màu trắng nếu nó nằm trên layer text màu đen. Nếu như bạn làm việc này với layer Over thì bạn chỉ cần rê chuôộ chạm vào nút bấm là nó tự đổi màu text ngay. 8.) Sau khi xong xuôi thì bạn hãy vào File > Save Optimized để xuất file. Nên xuất ra Html và image Technical Support Forum : http://vietdown.org/vbb/index.php 1.Mở ̉ một file mới với size 300-300 fill nó với màu đen 2.Tạo một layer mới sau đó dùng công cụ Rectangular Marquee Tool tạo trên layer mới một vùng chọn với size 200-50 fill vùng chọn bằng màu đen màu đen 3.Vào blending option bằng cách vào : Layer > Layer style > Bevel and Emboss đánh dấu vào bevel and emboss và chỉnh các thông số như sau 4.Đánh dấu vào satin với các thông số như sau 5.Nhấp ok để chấp nhận các hiệu ứng đã thiết lập,tiếp theo chúng ta chuyển sang IR để tạo các chuyển động 6.Trên thanh Animation chúng ta nhấn vào nút
  6. duplicates current frames để tạo một frame mới 7.Chọn frame vừa tạo trên thanh layer nhấn đúp vào satin để gọi bảng layer style chỉnh các thông số như sau 8.Nhấn ok,chọn frame 1 sau đó nhấn nút tween 9.Chỉnh thời gian 10.Nhấn play để kiểm tra lại và sau đó là Save Optimized As Đây là kết quả Tuto finished Technical
Đồng bộ tài khoản