Ebook Portable Softwares part 84

Chia sẻ: Asdasdsdqeqwdd Asdasdsadasd | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
42
lượt xem
2
download

Ebook Portable Softwares part 84

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'ebook portable softwares part 84', công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Ebook Portable Softwares part 84

  1. Windows Product: Chọn hệ điều hành của bạn User Interaction: Fully Automated
  2. Distribution Share: Set up from CD Tiếp theo các bạn gặp một số cửa sổ như trong quá trình cài đặt Windows bình thường, bạn hãy chọn Accept the Licence Agreement, điền vào các thông tin cần thiết khi cài đặt như: Key, workgroup, name..... Nếu phần nào bạn không biết rõ bạn có thể bỏ qua, Windows sẽ tự động chọn thông số mặc định. Sau khi bạn điền xong chương trình sẽ tạo ra một file gọi là unattend.txt. Bạn hãy đổi tên file này thành WINNT.SIF. Nếu bạn muốn tự mình chọn phân vùng để cài đặt hay định dạng lại phân vùng bạn hãy sửa lại một số dòng sau trong tệp Winnt.sif. CODE [Data] AutoPartition=0 [Unattended] FileSystem=* Sau đó bạn hãy copy file winnt.sif vào thư mục I386 trong thư mục gốc mà bạn đã
  3. tạo ban đầu. Vậy là chúng ta đã tạo xong đĩa Windows tự cài đặt đơn giản. Tích hợp driver Sau khi cài đặt HĐH và bổ sung các bản sửa lỗi, việc tiếp theo là cài đặt các trình điều khiển (driver) những thiết bị phần cứng mà Windows XP không hỗ trợ. Thật đơn giản để tích hợp driver vào đĩa CD cài đặt Windows. Bạn hãy tạo thư mục Drivers (D:\WinXP\Source\$OEM$\$1\Drivers) và chép các driver cần cài đặt vào thư mục này. Như vậy, Windows Setup sẽ đưa những driver trong thư mục $1 vào thư viện driver của nó trong quá trình cài đặt. Tuy nhiên, để Windows Setup “hiểu” được ý định của bạn, cần bổ sung dòng lệnh sau trong mục [Unattended] trong tập tin Winnt.sif [Unattended] OemPreinstall=Yes UnattendSwitch=“yes” DriverSigningPolicy=Ignore OemPnPDriversPath=”Drivers\000_intel_INF;Drivers\0 01_gigabit_LAN;Drivers\002_monitor” Ở đây, tôi bổ sung driver chipset Intel, card mạng Marvell Yukon, card đồ họa NVidia, card âm thanh SigmaTel và modem Conexant. Vì vậy OemPnpDriversPath có dạng sau: OemPnpDriversPath=“Drivers\000_Intel_INF;Drivers\0 01_Network_Marvell; Drivers\002_Graphics_NVIDIA;Drivers\004_Sound_Sigm aTel;Drivers\009_Modem_Conexant” Chú thích:
  4. - OemPreinstall=Yes giúp Windows Setup “biết” có thư mục $OEM$ trên đĩa cài đặt Windows và thực hiện những điều bạn muốn (trong thư mục $OEM$) khi cài đặt HĐH như việc chép đè các tập tin hệ thống, bổ sung driver của phần cứng... - UnattendSwitch=”yes” sẽ yêu cầu Windows Setup bỏ qua màn hình “Welcome to Windows” cũng như bỏ qua màn hình thiết lập “Setting Up Internet Connection” và “Create User Accounts” để tiếp tục cài đặt. - Mỗi driver thường được các nhà cung cấp đóng gói theo những cách thức khác nhau; ngoài ra, Windows Setup cũng không đủ “thông minh” để tìm những tập tin .inf trong những thư mục con. Vì vậy, bạn hãy bung nén (unzip) chúng trước khi chép vào thư mục Drivers. - Để thuận tiện cho việc quản lý và bổ sung driver mới khi cần thiết, những thư mục chứa driver sẽ được đánh số thứ tự khi đặt tên (đây không phải là điều bắt buộc). Chipset là yếu tố quan trọng nhất trong bất kỳ PC nào, vì vậy để Windows Setup kiểm tra và cài đặt trước các driver khác, bạn hãy “gán” số đầu tiên (000) cho chipset, kế tiếp là card mạng, card đồ họa, card TV (nếu có)... - Muốn tạo đĩa CD cài đặt Windows trên những hệ thống có cấu hình phần cứng khác nhau, bạn có thể bổ sung thêm nhiều driver khác nhưng vẫn giữ nguyên số thứ tự nếu cùng chủng loại phần cứng. Ví dụ: 002_Graphics_Intel, 002_Graphics_NVidia, 002_Graphics_ATI... - Trên một số mainboard có hỗ trợ SATA, quá trình cài đặt HĐH cần cung cấp driver SATA/RAID. Bạn hãy tích hợp luôn driver SATA/RAID vào đĩa cài đặt của mình. Tham khảo thông tin về cách tích hợp driver SATA/RAID tại http://unattended.msfn.org/intermediate/drivers/raid.htm. 2. Tự động cài đặt phần mềm Để những phần mềm tự động cài đặt sau khi hoàn tất cài đặt HĐH, bạn hãy tạo thư mục Install (D:\WinXP\Source\$OEM$\$1\Install), chép các phần mềm cần cài đặt vào thư mục này cùng tập tin thực thi với những dòng lệnh thích hợp. Bổ sung thêm dòng lệnh trong tập tin Winnt.sif để Windows thực hiện “yêu cầu” của bạn.
  5. Không như việc tích hợp driver, đây thực sự là vấn đề khá rắc rối và phức tạp, nếu thiếu hoặc sai một tham số, bạn sẽ gặp thông báo lỗi và phần mềm không thể tự động cài đặt. Tham khảo thêm thông tin cấu trúc của tập tin này tại http://unattended.msfn.org/intermediate/methods/batch_commands.htm. Tự động những phần mềm như DirectX9.0c, TweakUI, Microsoft AntiSpyware, Symantec Antivirus 9.0, WinRAR, MSN Messenger 7, Acrobat Reader 7, Yahoo Messenger và bộ gõ Unikey. Trước tiên, bạn cần bổ sung dòng lệnh sau trong mục [GuiRunOnce] của tập tin Winnt.sif với batch_file.cmd là tên tập tin sẽ “điều khiển” việc cài đặt các phần mềm. [GuiRunOnce] %systemdrive%\install\batch_file.cmd Sao chép các phần mềm cần cài đặt vào thư mục Install trừ Yahoo Messenger và bộ gõ Unikey. Chúng tôi sẽ đề cập đến cách cài đặt hai phần mềm này sau. Tạo tập tin thực thi batch_file.cmd với nội dung sau (có thể tải về tại www.pcworld.com.vn). @echo off setlocal SET Install=%systemdrive%\install ECHO. ECHO Install DirectX9 start /wait %Install%\DirectX\DX9NTopk.exe /q ECHO Install TweakUI
  6. start /wait %Install%\TweakUI\TweakUI.msi /qn ECHO. ECHO Starting Installation of Applications... ECHO.
Đồng bộ tài khoản