Ebook Tính toán thiết kế hệ dẫn động cơ khí (Tập 1) - NXB Giáo dục

Chia sẻ: huyly123

Ebook Tính toán thiết kế hệ dẫn động cơ khí (Tập 1) trình bày theo hướng tin học hóa nhằm tạo thuận lợi cho người sử dụng có thể lập trình để tính toán thiết kế từng chi tiết máy hoặc tính toán thiết kế hộp giảm tốc trên máy vi tính. Cùng nắm kiến thức trong ebook này thông qua việc tìm hiểu nội dung các phần sau: phần 1 hệ dẫn động cơ khí-cơ sở thiết kế và tính toán động học, phần 2 tính toán thiết kế chi tiết máy.

Bạn đang xem 20 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Ebook Tính toán thiết kế hệ dẫn động cơ khí (Tập 1) - NXB Giáo dục

 

    Theo dõi chúng tôi
    Đồng bộ tài khoản