Ebook Tính toán thiết kế hệ dẫn động cơ khí (Tập 2) - NXB Giáo dục

Chia sẻ: masubu

Cuốn sách "Tính toán thiết kế hệ dẫn động cơ khí" cung cấp cho bạn những kiến thức về tính toán thiết kế chi tiết máy, là công cụ đắc lực cho sinh viên kỹ sư học tập, nghiên cứu. Cuốn "Tính toán thiết kế hệ dẫn động cơ khí tập 2" tiếp tục bổ sung những thông số tính toán, quy trình thiết kế trục, ổ đỡ, các dạng dung sai. Mời các bạn cùng tham khảo.

Bạn đang xem 20 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Ebook Tính toán thiết kế hệ dẫn động cơ khí (Tập 2) - NXB Giáo dục

 

    Theo dõi chúng tôi
    Đồng bộ tài khoản