Ebook Tự học căn bản Tây Ban Cầm - Hoàng Bửu

Chia sẻ: la_lan1

Ebook Tự học căn bản Tây Ban Cầm sẽ giúp các bạn mới bắt đầu chơi đàn đạt được sự hiểu biết thấu đáo từ căn bản trong những mục tiêu sau đây: Lý thuyết của cần đàn, tìm hiểu và thực hành âm giai, sự đệm đàn và độc tấu. Đây là một cuốn sách hay dành cho bạn trẻ muốn tự tìm hiểu về nhạc cụ này.

Bạn đang xem 20 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Ebook Tự học căn bản Tây Ban Cầm - Hoàng Bửu

 

    Theo dõi chúng tôi
    Đồng bộ tài khoản