EM LÀ HỌC SINH LỚP MỘT

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
141
lượt xem
10
download

EM LÀ HỌC SINH LỚP MỘT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Trẻ em có quyền có họ tên , có quyền được đi học - HS có thái độ : Vui vẻ , phấn khởi đi học , tự hào đã thành HS lớp Một - Biết yêu quý bạn bè , thầy cô giáo , trường lớp .

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: EM LÀ HỌC SINH LỚP MỘT

  1. O C EM LÀ H C SINH L P M T I . M C TIÊU : HS bi t ư c : - Tr em có quy n có h tên , có quy n ư c i h c . - HS có thái : Vui v , ph n kh i i h c , t hào ã thành HS l p M t - Bi t yêu quý b n bè , th y cô giáo , trư ng l p . II. DÙNG D Y H C : - V BT - Các bài hát : Trư ng em , i h c , Em yêu trư ng em , i t i trư ng . III. CÁC HO T NG D Y H C CH Y U : 1. n nh : hát , Chu n b v BT . 2.Ki m tra bài cũ : - Ti t trư c em h c bài gì ? - Em hãy t gi i thi u v em.? - Em c m th y như th nào khi t gi i thi u v mình ?
  2. - Em c n làm gì x ng áng là H c sinh l p M t ? - Nh n xét bài cũ , KTCBBM 3.Bài m i : HO T NG C A GIÁO VIÊN HO T NG C A G H C SINH TI T : 2 Kh i ng:Hát bài i t i trư ng - GV yêu c u vài h c sinh k l i - Hs l ng nghe , nêu nh n bu i u tiên em nl p . xét . - Giáo viên nh n xét , b sung ý ki n . * K t lu n : Con ngư i ai cũng có m t tên riêng và ai cũng có m t ngày u tiên i h c. - Vi c chu n b c a các em tuỳ thu c vào hoàn c nh t ng gia ình , nhưng các em u có chung 1 ni m vui sư ng là ã là h c - Hs h p theo nhóm , sinh l p M t . quan sát tranh và k chuy n . Ho t ng 1 : Quan sát tranh và k - Nhóm c i di n chuy n theo tranh . lên trình bày .
  3. Mt : Qua th c t c a mình H c sinh có - Hs l ng nghe , th k m t câu chuy n theo n i dung tranh : nh n xét , b sung . - Cho H c sinh m v BT - Hs quan sát , l ng quan/sát tranh BT4 , yêu c u H c sinh k nghe k chuy n . chuy n theo nhóm . - Yêu c u H c sinh lên trình bày trư c l p , Giáo viên l ng nghe b sung ý ki n cho t ng em ? - Giáo viên k l i chuy n (theo tranh ) + Tranh 1 : ây là b n Hoa . Hoa 6 tu i . Năm nay Hoa vào l p 1 . C nhà vui v chu n b cho Hoa i h c . + Tranh 2 : M ưa Hoa n trư ng . Trư ng Hoa th t là p . Cô giáo tươi cư i ón em và các b n vào l p . + Múa t p th + Tranh 3 : l p , Hoa ư c cô giáo + Hát cá nhân d y b o i u m i l . R i ây em s bi t c, bi t vi t , bi t làm toán n a . Em s t c + Hát t p th truy n c báo cho ông bà nghe , s t vi t thư cho B khi b i xa . Hoa s c g ng h c th t gi i. Th t ngoan . + Tranh 4 : Hoa có thêm nhi u b n m i .
  4. Gi chơi em vui ùa sân trư ng th t vui . + Tranh 5 : V nhà Hoa k v i b m v trư ng l p m i , v cô giáo và các b n c a em . C nhà u vui . Hoa là H c sinh l p 1 r i . Ho t ng 2: Múa hát v trư ng l p c a em Mt : H c sinh bi t yêu quý b n bè , th y cô giáo , trư ng l p : - Cho H c sinh múa hát . * K t lu n : Tr em có quy n có h tên , có quy n ư c i h c .Chúng ta th t vui và t hào vì ã tr thành H c sinh l p 1 Hãy c g ng h c th t gi i , th t ngoan x ng áng là H c sinh l p 1 . 4.C ng c d n dò : - Nh n xét ti t h c , khen ng i h c sinh ho t ng tích c c . - D n h c sinh ôn l i bài , t p k l i chuy n theo tranh .
  5. - Chu n b bài hôm sau “ G n gàng , s ch s ” . 5. Rút kinh nghi m - B sung :
Đồng bộ tài khoản